Binnenkort VIA subsidie en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling open!

Goed nieuws voor noordelijke ondernemers die bezig zijn met innoveren! Heb je een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor je eigen onderneming of zelfs nieuw voor de markt? En wil je dit idee eerst ontwikkelen en testen voordat je het op de markt brengt? Dan is de VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) mogelijk iets voor jou! En werk jij samen met een kennisinstelling of ander bedrijf aan een groot innovatief project en/of onderzoek? Dan is de Valorisatie & Kennisontwikkeling ook binnenkort voor jou beschikbaar!

Met het openstellen van de VIA en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling wordt het laatste budget beschikbaar gesteld uit het zogeheten REACT-EU-fonds. Dit fonds is bedoeld voor het herstel van de economie - tijdens en na de coronacrisis - op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtige manier. De drie noordelijke provincies en het SNN stellen hiervoor graag nogmaals geld beschikbaar.

Wat verandert er op hoofdlijnen?

De coronacrisis heeft een enorme impact (gehad), juist voor veel ondernemers. Met het extra subsidiebudget dat beschikbaar is gekomen krijgt de innovatiekracht in de regio een extra stimulans. Gelukkig hebben we gemerkt dat veel (mkb-) bedrijven en kennisinstellingen niet stil zitten en gaat het economisch beter dan verwacht in Noord-Nederland. Dit hebben we mede gezien aan de snelle overtekening van de VIA-subsidie en Call Valorisatie & Kennisontwikkeling die in het voorjaar van 2021 opengingen. Dat is positief en hiermee maken we Noord-Nederland nóg sterker. 

Zoals het lijkt blijven bovenstaande subsidies inhoudelijk hetzelfde, maar op een aantal punten (denk aan het subsidiepercentage en het maximum subsidiebedrag) zullen we een stapje terug gaan naar het ‘oude normaal’. Zodat we met het lagere beschikbare budget zoveel mogelijk partijen kunnen laten profiteren van deze subsidies. Ook sorteren we verder voor op de ontwikkelingen van het nieuwe EFRO-Programma dat in het voorjaar van 2022 start, waarin onder andere samenwerking wordt beloond en het delen van kennis wordt aangemoedigd. 

Bereid je voor

Eind oktober/begin november vindt de definitieve besluitvorming door het Dagelijks Bestuur van het SNN en Gedeputeerde Staten van de drie noordelijke provincies plaats. De verwachting is dat de loketten voor de Call Valorisatie & Kennisontwikkeling én de VIA-subsidie half november a.s. opengaan. Dus bereid je alvast voor waar je kunt. Laat je hierbij inspireren door de subsidies van afgelopen voorjaar: de Call Valorisatie, VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Softwareontwikkeling. Hier vind je een indicatie van waar je subsidie voor aan kunt vragen en wat je wellicht nodig hebt. Let wel op: de aan te leveren stukken kunnen afwijken van die van afgelopen voorjaar. Hier kunnen nog geen rechten aan ontleend worden. Wacht dus met het invullen van formulieren en opstellen van stukken totdat de nieuwe regelingen officieel bekend zijn. 

Houd voor de definitieve data onze website, nieuwsbrief en socialmediakanalen in de gaten. Zodra de openingsdata bekend zijn, zullen we dit via deze kanalen communiceren. 

Contact 

Heb je alvast vragen over een van deze subsidies? Neem dan gerust contact met ons op:

VIA Subsidie: 050 5224 908 of kennis&innovatie@snn.nl
Call Valorisatie: 050 5224 900 of reacteu@snn.nl
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall