De-minimissteun: say what?! 

Wat is dat? Waar is dit voor nodig? Hoe moet ik dit eigenlijk invullen? Een greep uit de gedachten die misschien door je heen gaan als je van ons het verzoek krijgt om een verklaring de-minimissteun aan te leveren. Wij leggen het je graag uit! 

De-minimissteun in het kort 

Overheden, zoals provincies en gemeenten, kunnen bedrijven steun verlenen tot € 200.000,-. Dit maximum geldt over een periode van drie belastingjaren. Deze steun, de-minimissteun, wordt dan niet gezien als staatssteun. De steun is zo minimaal dat het weinig tot geen effect heeft op het handelsverkeer tussen de Europese lidstaten.   

Voor bepaalde sectoren geldt een lager maximum steunbedrag: 

  • goederenvervoer over de weg voor derden: € 100.000,-; 

  • visserij en aquacultuur: € 30.000,-; 

  • primaire productie van landbouwproducten: € 20.000,-. 

In de voorwaarden van de subsidie, de verordening, staat altijd vermeld onder welke regelgeving de subsidie beschikbaar wordt gesteld. Wordt hier verwezen naar de de-minimisverordening? Dan kan de subsidie onder deze voorwaarden worden verleend. 

Zit jij al aan je maximale steun? 

Wanneer een subsidie vanuit deze soort steun kan worden verleend, moet er bij het indienen van een aanvraag een verklaring de-minimissteun worden aangeleverd. In deze verklaring geef je voor de afgelopen drie jaar aan of je al eerder de-minimissteun hebt ontvangen.  

Is dat antwoord: ‘ja’? Dan willen we ook weten om hoeveel steun het gaat en waarvoor je deze hebt ontvangen. Zo kunnen wij controleren of er nog ruimte binnen deze steun is om je de gevraagde subsidie te verlenen.  

De invulwijzer 

Soms kan het best lastig zijn om dit formulier goed in te vullen. We geven je daarom graag een aantal tips voor het goed invullen van de verklaring. 

  • Check of je eerder de-minimissteun toegekend hebt gekregen. Dit staat meestal in de besluitbrief over de aangevraagde subsidie die je van bijvoorbeeld de gemeente, de provincie óf van ons hebt gekregen. Twijfel je? Neem dan contact op met de betreffende instantie. 

  • Bereken de juiste startdatum van de periode (geen) de-minimissteun. Je bepaalt de begindatum waarover je de verklaring afgeeft door de begindatum van het huidige belastingjaar te nemen en dan twee jaar terug te rekenen. Voorbeeld: we leven nu in 2021. De begindatum van het huidige belastingjaar is 1 januari 2021. Dan is de begindatum van de periode 1 januari 2019. Bestaat je bedrijf korter dan twee jaar? Dan vul je de datum van oprichting in. 

  • Vul de juiste einddatum van de periode (geen) de-minimissteun in. De einddatum moet overeenkomen met de datum waarop je de verklaring ondertekent. Dus onderteken je het formulier vandaag? Vul dan als einddatum periode van (geen) steun de datum van vandaag in.  

  • Stuur (waar van toepassing) de besluitbrieven van eerder toegekende steun mee. Het maakt hierbij niet uit of de toegekende steun wel of niet is uitbetaald. 

Meer weten? 

Wil je meer weten over de-minimissteun en het invullen van de de-minimisverklaring? Kijk dan ook in onze kennisbank bij de veelgestelde vragen over de-minimissteun. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via 050 522 4900. 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall