De Tsjonger, Prinsewyk en Engelenfeart klaar voor de toekomst

Wetterskip Fryslân is klaar met de aanleg van natuurvriendelijke, luwe oevers langs De Tsjonger, Prinsewyk en Engelenenfeart. Hiermee wordt de wateroverlast bij extreme neerslag beperkt en de ecologische waterkwaliteit verbeterd. Door het verbreden van de vaarten creëerde het waterschap extra waterberging. Zo is de streek beter beschermd tegen wateroverlast.

De Tsjonger is over een lengte van 7 kilometer verbreed. De Prinsewyk en de Engenlenfeart zijn respectievelijk over een lengte van bijna 1 kilometer en 1,5 kilometer breder gemaakt. De drie vaarten kregen natuurvriendelijke oevers. Dit zijn luwe oevers waar het zonlicht de bodem beter bereikt. Hierdoor ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water.

Biodiversiteit

Door de verbreding van de vaarten kan bij het jaarlijkse onderhoud een twee meter brede strook van waterplanten blijven staan. Het ene jaar aan de ene kant, het andere jaar aan de andere kant van de beek. Zo ontstaat een permanent leefgebied voor het waterleven. De overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen als de snoek is het een goede plek om te schuilen of te paaien. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

Kosten

De totale kosten voor het project bedragen 3,6 miljoen euro. Het project is gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Meer weten over de subsidies voor plattelandsontwikkeling? Kijk op www.snn.nl/pop3. Liever telefonisch contact? Het POP3-team is telefonisch bereikbaar via 050 5224 998.

Bron: Wetterskip Fryslân

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall