Drie ton extra uit Coronafonds voor subsidies arbeidsmarktscholing en stageplaatsen

De provincie Groningen stelt €200.000 extra beschikbaar voor de subsidieregeling arbeidsmarktscholing en €100.000 voor stageplaatsen. De regelingen uit het coronafonds zijn zeer succesvol gebleken sinds de opening op 1 maart jl. Werkgevers kunnen met deze extra budgetten verder investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers, maar ook een veilige stageplaats aan studenten bieden.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: "In een snel veranderende arbeidsmarkt -mede veroorzaakt door corona- moeten mensen zich verder kunnen ontwikkelen. Deze regelingen zijn zo succesvol omdat scholing en stage écht belangrijk zijn en hier ook veel behoefte aan is vanuit de ondernemers. Een leven lang ontwikkelen is nodig om goed mee te kunnen bewegen met veranderingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven worden hierdoor weerbaarder en flexibeler. De Groningse arbeidsmarkt krijgt mede hierdoor een impuls."

Arbeidsmarktscholing

Het extra budget van €200.000 is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die ondanks de coronacrisis, investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. Door het stimuleren van scholingsactiviteiten wordt de Groningse arbeidsmarkt versterkt en het kennisniveau bij werkgevers en werknemers vergroot.

Stageplaatsen

Met het extra budget van €100.000 worden ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties gestimuleerd om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo.

Vragen en contact

Het je vragen? Check de pagina's veelgestelde vragen voor de subsidie Stageplaatsen of Arbeidsmarktscholing. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op via 050 5224 915 of bedrijvenregelingen@snn.nl.

Coronafonds

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is inmiddels €470.000 beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktscholing en € 370.000 voor stageplaatsen.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall