Eerste plattelandssubsidie POP3+ open per 1 april

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland is gericht. Totdat het nieuwe Europese Landbouwbeleid in werking treedt, wordt het POP3-subsidieprogramma met twee jaar verlengd, tot 2023. Deze overgangsperiode noemen we: POP3+.

In deze periode (2021-2023) is er circa 40 miljoen euro subsidie beschikbaar vanuit de drie noordelijke provincies. Bedoeld voor de boerenondernemer die wil investeren in de verduurzaming en modernisering van zijn/haar bedrijf en lokale initiatieven die de leefbaarheid op het platteland verbeteren. Maar ook voor grotere bedrijven en organisaties die kennis willen delen en grote innovatieprojecten willen realiseren. Binnen POP3+ ligt de focus op: klimaat, biodiversiteit/bodem en kringlooplandbouw (incl. stikstof). Daarnaast is een groot deel van het programma ingericht op het verbeteren en herstellen van natuur- en waterkwaliteit.

Vanaf 1 april: start POP3+ met LEADER-subsidie

Heb jij een idee dat bijdraagt aan het verbeteren van de leef- en werkomgeving op het Drentse platteland? Goed nieuws: op donderdag 1 april gaat de LEADER-subsidie Drenthe open! De LEADER-subsidie is bedoeld voor (overheids)organisaties, ondernemers of stichtingen en verenigingen die met veel enthousiasme en op een originele manier hun eigen leef- en werkomgeving op het platteland willen verbeteren.

- LEADER Zuidoost-Drenthe
- LEADER Zuidwest-Drenthe - Be Good
- LEADER Zuidwest-Drenthe - Tell It

Zij gingen je al voor!

Verschillende ondernemers, stichtingen en organisaties gingen je al voor met het aanvragen van een LEADER-subsidie. Laat je bijvoorbeeld inspireren door het project van Stichting Geopark De Hondsrug, die met de LEADER-subsidie een 3D-app ontwikkelde om verborgen verhalen tot leven te brengen in Exloo.

Contact?

Meer informatie over de overige openstellingen binnen POP3+ voor de aankomende periode? Ga naar: www.snn.nl/pop3. Heb je vragen? Het POP3-team staat je graag te woord. Neem contact op via 050 5224 998 of mail naar pop3@snn.nl.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall