Ga naar de inhoud
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Eerste subsidie ‘Open Innovatie Call’ van bijna 4 miljoen euro verleend aan UMCG

Overhandiging eerste beschikking Open Innovatie Call 2Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft binnen de nieuwe subsidie ‘Open Innovatie Call’ het eerste subsidiebedrag toegekend aan een cluster van samenwerkende partijen onder leiding van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) voor het project Ecosysteem Personalized & Connected Health (PCH). Het bedrag van bijna 4 miljoen euro wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van het SNN en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Open Innovatie Call is een open uitnodiging aan het noordelijke bedrijfsleven en kennisinstellingen om met kansrijke ideeën en projecten te komen die bijdragen aan een sterk innovatieklimaat. Met dit eerste toegekende project wordt een innovatie ecosysteem opgezet dat aan noordelijke bedrijven de kans biedt om de ontwikkeling van digitale zorgapplicaties (producten, diensten en/of software) op het gebied van preventie en gezondheid te versnellen. Richting het einde van het jaar zal het project door het UMCG en samenwerkende partners daadwerkelijk van start gaan.

Noord-Nederland wil in de ontwikkeling naar healthy ageing vooroplopen en bouwen aan een (economisch) gezonde regio. Hierin wordt de eigen rol van mensen in het (proactief) nemen van verantwoordelijkheid voor hun gezondheid steeds belangrijker. Het project Ecosysteem Personalized & Connected Health wil deze voorsprongpositie mogelijk maken en uitbouwen door voor het komende decennium een programma en platform te creëren waar mkb-bedrijven, startups en grote ondernemingen samen kansen kunnen benutten die het maatschappelijke verschil kunnen maken. De focus ligt hierbij op de ontwikkeling van nieuwe digitale applicaties (producten, diensten en/of software) gericht op preventie en gezondheid voor ‘iedere’ burger in plaats van een kleinere groep van alleen patiënten of zorggebruikers. Denk hierbij aan vernieuwingen op het gebied van diagnostiek en behandeling, maar ook fitheid, bewegen, sport, voeding, (customer) lifestyle en mentale gezondheid. Binnen deze context ontstaan kansen voor ondernemers en bedrijven om met allerlei nieuwe ideeën, innovaties en uitvindingen te komen.

Voor iedere onderneming of startup


Het ecosysteem PCH is bedoeld voor iedere onderneming of startup die bezig is met de ontwikkeling van digitale applicaties op het gebied van preventie en/of gezondheid of ieder initiatief dat hiertoe leidt. Het creëert voor ondernemers en bedrijven niet alleen kansen om te kunnen innoveren, schaalgrootte en bereik te realiseren, maar zorgt ook voor kennisdeling, de juiste verbindingen en vergroot daarmee uiteindelijk de slagingskans en het succes van zorginnovaties in de markt.


Samenwerking tussen ondernemers, zorgorganisaties en technische bedrijven

In het project werken verschillende zorgorganisaties en innovatieve bedrijven uit de drie noordelijke provincies samen. Zij nemen gezamenlijk het voortouw om het volledige potentieel in de ontwikkeling van digitale zorginnovaties door ondernemend Noord-Nederland te kunnen realiseren. Zij brengen hiermee gezondheidskennis en vernieuwende initiatieven bij elkaar. Tot nu toe zijn aan het innovatie ecosysteem PCH verbonden: UMCG, Lifelines, Stichting Certe, Inter-Psy en 2 mkb-bedrijven (WijDus B.V. en Target Holding). Deze groep initiatiefnemers zal het ecosysteem voor bedrijven gaan opzetten, invullen, voeden en faciliteren.

Henk Snapper, Lid Raad van Bestuur UMCG:
‘Deze subsidieaanvraag binnen de Open Innovatie Call biedt ons de ruimte om een programma op te zetten met een sterk open karakter. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de zorgsector waarin allerlei digitale kansen en uitdagingen een rol spelen. Door het ecosysteem PCH kunnen we samen met ondernemers, organisaties en bedrijven uit de regio deze kansen benutten en nieuwe technologische ontwikkelingen realiseren. En daarmee de zelfredzaamheid en betrokkenheid van mensen bij hun eigen gezondheid en preventie in Noord-Nederland vergroten.’


Kracht van subsidie Open Innovatie Call

Dit is de eerste toewijzing van subsidiegeld binnen de ‘Open Innovatie call’ van het SNN. De kracht en het unieke van de Open Innovatie Call ten opzichte van andere subsidieregelingen zit in het open karakter van de subsidieaanvraag én het gezamenlijke commitment van de aanvragende partij(en) en het SNN in de uitvoering van het project. Christien Bronda, directeur SNN: ‘De Open Innovatie Call is een open uitnodiging van het SNN aan bedrijven en kennisinstellingen om samen te bouwen aan een sterk en creatief innovatieklimaat. Deze subsidiemogelijkheid biedt nieuwe ontwikkelkansen voor grootschalige innovatieve projecten, samenwerkingen en verbeteringen die bijdragen aan een nóg mooier en sterker Noord-Nederland, waarbij de uitkomst nog niet altijd bekend is en een gezamenlijke ontdekkingstocht voorop staat. Hier is nieuwsgierigheid, lef en commitment voor nodig. Wij zijn er trots op dat het project Ecosysteem Personalized & Connected Health, en daarmee de samenwerking met het UMCG, het eerste project is dat is toegekend vanuit deze Call.


 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall