Extra subsidiebudget beschikbaar voor subsidie Waardevermeerdering

Het kabinet stelt extra subsidiebudget voor de waardevermeerderingsregeling beschikbaar. Het subsidiebudget  verhoogd met €75 miljoen euro.
Dit betekent dat aanvragers deze subsidie op dit moment kunnen (blijven) aanvragen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verwacht dat met het totale subsidiebudget (incl. deze extra € 75 mln.) inwoners van Groningen tot 1 november 2022 de waardevermeerdering - de voorgenomen einddatum van deze subsidieregeling - kunnen aanvragen. Op 1 november, of eerder als het budget op is, sluit de waardevermeerderingsregeling. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor deze subsidie.

Een nieuw kabinet besluit over de toekomst van de waardevermeerderingsregeling na 1 november 2022. Dat staat in de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Kortom, bewoners die na 1 oktober van het IMG een schaderapport of schadevergoeding ontvangen van €1.000 of hoger, kunnen wel een subsidieaanvraag bij SNN indienen, maar wanneer het budget op is, zal een aanvraag worden afgewezen.

Vragen of contact
Heb je vragen over de subsidie Waardevermeerdering of wil je meer informatie?
Ga dan naar https://www.snn.nl/particulier/subsidie-waardevermeerdering of neem contact op met Team Duurzaamheid van het SNN:

Email: waardevermeerdering@snn.nl 

Telefoon: 050 5224 924

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall