Fryslân kiest voor digitalisering

De interesse voor de subsidie Digitalisering Fryslân 2022 was groot. Na de openstelling op 11 januari 2022 was de subsidiepot voor de subsidie van € 546.998,- binnen anderhalve week leeg. Het subsidieloket is daarom gesloten. Er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend. In totaal zijn er 223 aanvragen ingediend. De meeste aanvragen zijn afkomstig uit de gemeenten Smallingerland, Leeuwarden en Heerenveen.

Met de subsidie Digitalisering Fryslân 2022 kunnen ondernemers, verenigingen, stichtingen en kennisinstellingen hun digitale bereik en weerbaarheid versterken. Deze provinciale subsidie is gefinancierd vanuit het tweede coronaherstelpakket ‘No & Moarn’.

Meer weten?

Heb je vragen over de subsidie Digitalisering Fryslân 2022? Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur. Mail naar bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel  050 - 5224 915.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall