Kabinet verlengt waardevermeerderingsregeling tot 1 oktober 2021

Het huidige subsidiebudget van de waardevermeerderingsregeling is bijna op. Als het budget op is, wordt dit aangevuld tot 1 oktober. Iedereen die een goedgekeurde aanvraag heeft gedaan die in behandeling is genomen vóór 1 oktober 2021 ontvangt daarmee de aangevraagde subsidie.

Wat is de waardevermeerderingsregeling? 

De waardevermeerderingsregeling is een subsidieregeling, waarbij mensen die een vergoeding voor fysieke aardbevingsschade in Groningen vanaf 1.000 euro hebben ontvangen, 4.000 euro aan verduurzamingssubsidie kunnen ontvangen. Deze subsidie is bedoeld als een eenmalige tegemoetkoming voor de overlast (o.a. het lange wachten).

Wat is er op dit moment aan de hand met de waardevermeerderingsregeling?

Het budget van de waardevermeerderingsregeling is in mei op. Dat betekent dat de aanvragen die goedgekeurd zijn voordat het geld op is gewoon uitgevoerd worden. Het kabinet heeft het geld voor de regeling aangevuld tot 1 oktober 2021, dus de regeling blijft gewoon openstaan tot dat moment. Iedereen die een aanvraag heeft gedaan die in behandeling is genomen vóór 1 oktober 2021 ontvangt de aangevraagde subsidie. 

Op de subsidiepagina van de waardevermeerderingsregeling is te zien dat het geld bijna op is. Wat nu? 

Binnenkort wordt op de subsidiepagina bij ons op de website zichtbaar dat het budget is verhoogd. Wanneer het huidige geld van de regeling op is, dan blijft de regeling openstaan tot 1 oktober 2021. Iedereen die een aanvraag heeft gedaan die in behandeling is genomen voor de huidige regeling vóór 1 oktober 2021 ontvangt de aangevraagde subsidie. 

Waarom verhoogt het kabinet niet gewoon het budget van de waardevermeerderingsregeling?

Dat is precies wat het kabinet wél doet: het kabinet maakt zo’n 40 mln. euro vrij om de regeling te kunnen verlengen tot 1 oktober.

Wil je meer weten over de waardevermeerderingsregeling? Kijk dan op de subsidiepagina.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall