Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

duurzame vezel

Kennisproject SNN krijgt vervolg in verkenning duurzame vezel

Het Japanse bedrijf Teijin Aramid en het Nederlandse BioBTX werken aan een kunstvezel, die volledig is geproduceerd uit duurzame materialen. Het onderzoeksproject, dat op het punt staat te beginnen, wordt financieel ondersteund door de provincies Drenthe, Groningen en door Chemport Europe. Teijin Aramid heeft onder meer vestigingen in Emmen en Delfzijl. Het initiatief draagt bij aan de vergroening van de industrie. Ook versterkt het de positie van het Noord-Nederlandse chemiecluster, ook wel bekend onder de naam Chemport Europe. Het onderzoeksproject is een prachtig voortvloeisel uit het kennisontwikkelingsproject van het SNN dat nieuwe kennis wil ontwikkelen over biobased producten en alternatieven.

Teijin Aramid wil onderzoeken of het mogelijk is om van hun Twaron® vezel, die wordt gebruikt in autobanden, luchtvrachtcontainers en beschermende kleding, een zogeheten 'biobased' versie te produceren. Sitemanager Edward Groen: “Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor ons. We richten ons op verduurzaming van de keten door de toepassing van onze producten met een lichter gewicht en een langere levensduur maar willen ook de CO2-uitstoot van onze productie terugdringen. We focussen ons daar op de verlaging en verduurzaming van energiestromen. Daarnaast verkennen we ook de mogelijkheden om onze grondstoffen te vergroenen. Fantastisch om samen met een partner uit Groningen deze verkenning uit te voeren.”

Verlaging CO2-uitstoot

Voor het gebruik van groene grondstof werkt Teijin Aramid samen met het Groningse bedrijf BioBTX. Dit bedrijf heeft een duurzame technologie ontwikkeld die hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa en restproducten, kan omzetten naar chemische grondstoffen, met name benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Met de technologie van BioBTX is het mogelijk deze zogeheten aromaten op een duurzame manier te produceren en zo een aanzienlijke verlaging van CO2-uitstoot te bereiken. Directeur Pieter Imhof van BioBTX reageert enthousiast. “We hebben al eerder laten zien dat het technisch gezien mogelijk is bio-gebaseerde BTX en polyester te maken. Via dit traject met het gerenommeerde Teijin Aramid willen we nu ook aantonen dat het prima als grondstof kan dienen voor hoogwaardige toepassingen, waaraan strenge kwaliteitseisen worden gesteld.” 

Innovatie en banen 

Gedeputeerde Patrick Brouns laat weten dat hij zich verheugt op de kansen voor nieuwe banen die dergelijke initiatieven met zich meebrengen en de verduurzaming die hiermee gepaard gaat. “We kunnen niet langer onze ogen sluiten. Ons klimaat staat onder druk en we zullen met ons allen moeten werken aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Het is goed te zien dat de chemische industrie haar verantwoordelijkheid neemt.” Groen en Imhof zijn de provincies en Chemport Europe erkentelijk. “Zonder deze financiële steun hadden we dit initiatief waarschijnlijk niet van de grond gekregen”, aldus beide ondernemers.

Kennisontwikkelingsproject SNN

Het onderzoekstraject van Teijin Aramid en BioBTX is een vervolg op een SNN Kennisontwikkelingsproject dat in 2016 is gestart met projectpartners: BioBTX B.V. (penvoerder), Rijkuniversiteit Groningen, KNN Advies B.V., Syncom B.V., Cumapol Emmen B.V., DuFor Resins B.V., Sunoil Bio Fuels B.V. en Hogeschool NHL Stenden. Dit kennisontwikkelingsproject wil onderzoek uitvoeren naar het ontwikkelen van nieuwe kennis voor de efficiënte omzetting van plantaardig restmateriaal tot waardevolle biobased tussen- en eindproducten voor de chemische en kunststof-producerende industrie. Ook wil het nieuwe kennis ontwikkelen voor het gebruiken van biobased additieven, monomeren en polymeren ter vervanging van olie gebaseerde grondstoffen. Binnen het kennisontwikkelingsproject vindt toegepast onderzoek plaats over valorisatie van (agro-) reststromen, de chemisch katalytische conversie van plantaardig restmateriaal en de omzetting/conversie van de output van het Integrated Cascading Catalytic Pyrolysis (ICCP) proces naar waardevolle biobased tussen- en eindproducten. En ook naar de ontwikkeling van prototypes van biobased polyesterspecialiteiten en het sluiten van kringlopen waarbij nieuwe kennis wordt opgedaan van innovatieve methoden van recycling.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall