MIT Haalbaarheid 2022 op 12 april open

Heb jij een innovatief idee dat nieuw is voor de wereld? Wil jij als noordelijke mkb’er eerst onderzoeken of het project haalbaar is, voordat je aan de slag gaat met de ontwikkeling van dit nieuwe product, dienst op proces? Dan is de subsidie MIT Haalbaarheid misschien iets voor jou! Je kunt de subsidie vanaf 12 april 2021 om 09.00 uur aanvragen. 

Waarvoor is de subsidie MIT Haalbaarheid 2022 bedoeld? 

Je kunt subsidie krijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Met een haalbaarheidsonderzoek breng je in kaart of het project economisch en technisch haalbaar is. Je bepaalt op welke vragen je een antwoord wilt hebben. Die probeer je in het haalbaarheidsproject te beantwoorden. Hiermee krijg je een overzicht van de sterke en zwakke kanten, kansen én risico's van je project. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek moet je uiteindelijk een beslissing kunnen nemen of je daadwerkelijk over gaat tot de ontwikkeling van je vernieuwende idee. 

Een groene oase die stroom opslaat. Het kan! 

Chiwen ging je voor. Zij vroegen de subsidie aan om te onderzoeken of het technisch en economisch mogelijk is  een zoutwaterbatterij voor particulieren te ontwikkelen. Een zoutwaterbatterij, met zoutwaterplanten in een decoratieve bak die niet misstaat in huizen, kantoren, restaurants of de tuin. Toen de haalbaarheid was aangetoond ontwikkelde Chiwen een prototype dat nu in de testfase zit. “Het werkt maar we zijn er nog niet. Uiteindelijk willen we een batterij ontwikkelen die het voor particulieren mogelijk maakt om veilig zoveel energie op te slaan dat ze niet meer afhankelijk zijn van stroomleveranciers. En die geen doorn in het oog is”, aldus directeur Astone Shi van Chiwen.  

Complete aanvragen hebben voorrang 

De ervaring leert dat de MIT Haalbaarheid een populaire subsidie is. De kans bestaat dan ook dat er op 12 april meer aanvragen worden ingediend, dan er budget is. In dat geval zal een notaris de volgorde bepalen doormiddel van een loting. Aanvragen die in één keer compleet zijn aangeleverd hebben voorrang bij de verdeling van de subsidie! Je aanvraag is compleet als alle gevraagde documenten bij de aanvraag zijn toegevoegd én deze correct en volledig zijn ingevuld en ondertekend. Check je aanvraag dus goed, voordat je hem indient! Kijk hier om te zien welke documenten je bij je aanvraag moet aanleveren én waar je op moet letten. 

Kom je er niet uit? 

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de MIT Haalbaarheid 2022. Misschien vind je hier al antwoord op jouw vraag. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl of bel 050 5224 915. 

 

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall