Nieuwe subsidie voor innovatieve Friese boeren

Innovatieve ideeën voor de ontwikkeling van het Friese platteland dragen bij aan brede welvaart en het geluk van de Friese mienskip. Vanaf 5 juli 2021 kunnen weer subsidies worden aangevraagd voor innovatieve projecten die bijdragen aan de verduurzaming van de Friese landbouw. Deze regeling past bij het concept voor de Friese Landbouwagenda die op 19 mei aan het publiek is gepresenteerd. Friese boeren kunnen in het kader van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+) op deze manier hun eigen onderneming versterken en ontwikkelen. Zij dragen op die manier ook bij aan de vijfde groene ster van de Friese landbouw.

Toekomstperspectief platteland

De Friese Landbouwagenda streeft naar een nieuw toekomstperspectief voor de Friese mienskip waarin boeren een belangrijke rol spelen. De subsidie heeft als doel landbouwers en hun vertegenwoordigers te stimuleren innovatieprojecten uit te voeren voor een of meerdere van de volgende thema’s: nieuwe verdienmodellen, het beheer van productierisico’s, het sluiten van kringlopen, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, dierenwelzijn, versterken biodiversiteit, bodemkwaliteit en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe eiwitteelten, productiemethode voor het veenweidegebied of voor de bevordering van bodembiodiversiteit. De subsidie kan worden verstrekt aan een samenwerkingsverband bestaande uit ten minste 1 landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

Gedeputeerde Landbouw Klaas Fokkinga: “Om de vijfde groene ster te kunnen behalen, is innovatie van groot belang. De conceptlandbouwagenda schetst de acties die deze stap kunnen versnellen. Innovatie is daar een drijvende kracht achter. Met deze financiële ondersteuning hopen we nieuwe projecten mogelijk te maken. Friese boeren worden van harte uitgenodigd om hier gebruik van te maken.”

Subsidie aanvragen

Subsidie kan aangevraagd worden vanaf 5 juli 2021 9:00 uur tot en met 7 oktober 2021 17:00 uur via de subsidiepagina Samenwerking voor innovaties - Fryslân 2021 Het minimumbedrag per aanvraag is 150.000 euro. Het totaalbudget voor de subsidies is 1.000.000 euro.

Contact

Heb je nog vragen? Wij helpen je graag verder! Wij zijn telefonisch bereikbaar via 050 5224 998 of mail naar plattelandsontwikkeling@snn.nl.

Dit artikel is gepubliceerd door provincie Fryslân.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall