Nieuws over de VIA-subsidie en Call Valorisatie en Kennisontwikkeling

Op 16 februari zijn de VIA-subsidies Ontwikkelingsprojecten en Softwareontwikkeling opengegaan. De VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) is bedoeld voor het ontwikkelen en testen van een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé dat nieuw is voor je eigen onderneming of zelfs nieuw voor de markt. 

Grote belangstelling

De belangstelling voor deze subsidies bleek erg groot: de subsidies gingen open om 14.00 uur en de budgetten voor beide subsidies waren op dezelfde dag al overtekend. Voor beide subsidies is meer subsidie aangevraagd dan het beschikbare budget. Voor de subsidie Ontwikkelingsprojecten is op de dag van openstelling voor ruim €7,5 miljoen subsidie aangevraagd (het budget hiervoor is €5 miljoen). Voor de subsidie Softwareontwikkeling is ruim €3 miljoen subsidie aangevraagd (het budget hiervoor is ook €3 miljoen). Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die zijn ingediend, wordt na het behandelen van de compleetheidstoetsen bepaald of er een loting plaats zal vinden om te bepalen welke projecten daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen. Het subsidieteam van het SNN is op het moment druk bezig om de compleetheidstoetsen zo snel mogelijk af te ronden. De betreffende aanvragers worden hiervan op de hoogte gehouden. 

Aanvragen die nu buiten het subsidieplafond vallen, kunnen mogelijk toch nog voor subsidie in aanmerking komen. Dit omdat tijdens de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen kan blijken dat projecten niet aan de voorwaarden van de subsidie voldoen en afgewezen moeten worden. Hierdoor kan er budget vrijvallen voor een volgende aanvraag. Het is daarom ook nog steeds mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen! Maar houd hierbij dan wel rekening met de mogelijkheid dat er uiteindelijk geen budget meer beschikbaar kan zijn.

Call Valorisatie en kennisontwikkeling

In het Dagelijks Bestuur van het SNN op dinsdag 16 februari is besloten om het subsidiebudget voor de Call Valorisatie en kennisontwikkeling op te hogen tot €12 miljoen euro. Voor deze call geldt dat er inmiddels meer dan 20 aanvragen zijn ingediend met een budgetbeslag van boven de €20 miljoen euro. De deskundigencommissie heeft inmiddels voor €3,7 miljoen euro aan projecten positief beoordeeld. Begin maart wordt de volgende reeks projecten behandeld.

Eerstvolgende subsidie-openstellingen

De eerstvolgende openstellingen die we nu in voorbereiding hebben zijn de subsidies: 

  • MIT haalbaarheid
  • MIT R&D Samenwerking

Daarnaast houden we je op de hoogte welke openstellingen er vanuit het fonds REACT-EU nog zullen volgen. Zodra hierover meer bekend is, communiceren wij dit via onze website, nieuwsbrief en social media kanalen. Houd deze dus goed in de gaten. 
 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall