Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Foto NS Trein

Noord-Nederland doet oproep aan Tweede Kamer: Op zeer korte termijn snellere treinreis tussen Noord-Nederland en de Randstad

BO MIRTEen half uur sneller van en naar Assen, Leeuwarden en Groningen: dat is de inzet van Noord-Nederland voor het Toekomstbeeld OV 2040. Noord-Nederland vraagt de Tweede Kamer om in het Nota Overleg MIRT van aanstaande donderdag (29 november 2018) steun uit te spreken voor de ambities om de reistijd tussen de Randstad en het Noorden fors te verkorten en hier ook een versnelling in aan te brengen. Met name ten noorden van Zwolle vraagt dit om een inhaalslag waarvoor extra middelen van het kabinet nodig zullen zijn. NS heeft aangekondigd een testrit te doen in januari 2019.

Om op korte termijn een reistijdwinst van 15 minuten te behalen zijn extra snelle treinen nodig, te beginnen met een extra snelle IC-verbinding in de ochtend- en avondspits. Uiteindelijk moet de reis in 2030 een half uur sneller zijn dan heden.

Jetta Klijnsma, commissaris van de Koning in Drenthe, pleitte als voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) al op Prinsjesdag: “Een kortere reistijd over het spoor naar Noord-Nederland is al jaren een wens van reizigers en vervoerders. Daarnaast is een snelle verbinding met het Noorden noodzakelijk om de druk op de Randstad te verminderen.”

Op korte termijn kan al gestart worden met de inzet van extra, snelle treinen ’s ochtends vroeg en ’s avonds. In januari 2019 start NS met een testrit. De uitkomsten daarvan worden met Noord-Nederland besproken, met als beoogde eerste stap een 15 minuten snellere Intercity in de ochtend- en avondspits. Deze tijdwinst tussen Den Haag/Amsterdam en Zwolle kan onder andere worden gerealiseerd door de inzet van nieuwe, snellere treinen die 200 km/u rijden op de Hanzelijn en 160 km/u op de Flevolijn.

Friso Douwstra, voorzitter MIRT Noord-Nederland“De ambitie van Noord-Nederland is minimaal een half uur sneller reizen tussen de Randstad en Leeuwarden, Assen en Groningen voor 2030. We willen dan ook niet wachten tot 2040, maar het onderzoek in het Toekomstbeeld OV naar deze versnelling prioriteren en de reistijdwinst sneller – namelijk voor 2030 – realiseren.”

Niet wachten tot 2040

Noord-Nederland investeert met het Programma Noord-Nederland al stevig in verbetering van het spoor en vernieuwing van stations. Met het BO MIRT van november 2018 blikken rijk en regio vooruit en is het volgende afgesproken:

 • De regio heeft ambitie om de reistijd van en naar Noord-Nederland te verkorten. De regio’s Noordwest en Oost ondersteunen deze ambitie.
 • Rijk en regio vragen ProRail samen met NS de mogelijkheden hiervoor op korte termijn in beeld te brengen (verkorting reistijd van ca. 15 minuten).
 • De verkorting van reistijden op langere termijn worden bekeken in het Toekomstbeeld OV.
Tabel trajecten en reistijden

 

De noordelijke bestuurders hebben op 22 november een constructief Bestuurlijk Overleg MIRT gevoerd met de ministers en staatssecretaris van IenW en de minister van BZK.

Naast de verkorting van de reistijd van de treinverbinding tussen het Noorden en de Randstad heeft Noord-Nederland aandacht gevraagd voor de noodzaak om het Europese kernnetwerk Ten-T op termijn uit te breiden naar Noord-Nederland. De missing-link tussen Amsterdam en Hamburg, de op één na grootste stad van Duitsland, moet een keer opgelost worden. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest tijdens het MIRT-overleg zijn duurzame mobiliteit, snelfietsroutes, elektrische en waterstofbussen, de woningbouwopgave. In het BO MIRT is door de ministers en de staatssecretaris aangegeven dat:

 • Gezamenlijk gezocht gaat worden naar nieuwe oplossingen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen, mobiliteit te verduurzamen en zowel de steden als het buitengebied voor iedereen leefbaar, bereikbaar en de mobiliteit betaalbaar te houden.
 • Er afspraken zijn gemaakt voor de integrale aanpak van de Hoofdvaarweg Lemmer- Delfzijl, alsmede dat de Startbeslissing "Opwaardering hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl - bruggen Oude Schouw, Spannenburg, Uitwellingerga" is vastgesteld.
 • Gezamenlijk onderzoek wordt verricht naar de financieringsmogelijkheden voor de sluis bij Kornwerderzand. Wij attenderen u er op dat het ook door andere regio’s is aangekaart in andere MIRT-overleggen en dat er een bidbook is uitgebracht.
 • Op het vlak van slimme en duurzame mobiliteit samenwerking belangrijk is om slagvaardig te werken aan een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid en het verduurzamen van de mobiliteit. Hierover - en ook over Noord-Nederland emissievrij - hebben wij afspraken voor de komende jaren gemaakt.
 • Er met de gemeente Groningen woningbouwafspraken voor de korte en middellange termijn worden gemaakt over versnelling van woningbouw en het functioneren van de woningmarkt.
 • Met de regio Zuidoost-Drenthe in het kader van de aanpak krimpgebieden een maatwerktraject wordt gestart voor onder andere de woonopgave.
 • Er onderzoek wordt verricht naar een robuuste oplossing voor de Van Harinxmakanaalspoorbrug bij Leeuwarden.
 • De reactivering van de spoorlijn Veendam-Stadskanaal een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bereikbaarheid in de regio. Regio, Rijk en ProRail onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden tot reactivering.
 • Rijk en regio gezamenlijk de mogelijkheden verkennen voor het oplossen van het resterende financieringstekort op het programmamanagement Eems-Dollard 2050.
 • De regio wordt betrokken bij de selectie van regionale wegen waarop de vrachtwagenheffing ook gaat gelden.

 

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall