Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Eemshaven rig

Noord-Nederland zet zichzelf op de kaart bij Brusselse bijeenkomst

Noord-Nederland presenteerde zich donderdag 28 februari in het hartje van de Europese Unie bij een bijeenkomst van de CPMR Noordzee Commissie. Tijdens de bijeenkomst, die in het Huis van de Nederlandse Provincies werd gehouden, stond de vraag ‘hoe kan de grensoverschrijdende samenwerking in de Noordzeeregio bijdragen aan de klimaatdoelstellingen?’ centraal. Om deze vraag te beantwoorden was het programma gevuld met vele sprekers vanuit de gehele Noordzeeregio die allen een andere expertise hadden. Vanuit Nederland waren Rijkswaterstaat, New Energy Coalition, TNO, het Benelux Secretariaat en gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe aanwezig. Stelpstra is tevens vicevoorzitter van de CPMR Noordzee Commissie Energy and Climate Change Working Group.

Belang van sociaal draagvlak

De bijeenkomst begon in de vroege morgen met een opfriscursus over de activiteiten van de Noordzee Commissie, waarna het al gauw overging in de toespraak van gedeputeerde Tjisse Stelpstra over energie en de klimaattransitie. Hier werden de klimaatadaptatie, de reductie van broeikasgasemissies en energie-efficiëntie uitgelicht als prioriteiten voor de Noordzeeregio. Ook werd er een beroep gedaan op waterstof, hetgeen een belangrijke rol zou kunnen spelen in de Noordzeeregio. De Noordzee Commissie vraagt daarom onder andere de aandacht voor een technologieneutrale benadering van alternatieve brandstoffen, zodat er ruimte vrij blijft voor waterstof. In het bijzonder benadrukte Stelpstra het belang van sociaal draagvlak. Lokale en regionale overheden zijn bij uitstek geschikt om te zorgen dat de burgers aanhaken op de energietransitie.

Waterstoftrein Groningen - Leeuwarden

Dat er volop ingezet wordt op waterstof, werd duidelijk tijdens de bijeenkomst. Als voorbeeld werd door Yasmina Jarine, beleidsmedewerker bij het SG Benelux-Unie, genoemd dat er een waterstoftrein rijdt begin 2019 tussen Groningen en Leeuwarden. Ook refereerde Yasmina aan het Benelux waterstofevenement ‘North Sea Wind meets Gas’ in november 2018 in de Martinikerk in Groningen. Dit evenement liet volgens haar zien dat de bereidwilligheid en inzet vanuit de industrie en politiek groot is. Een ander belangrijk thema was klimaatadaptatie. Egon Baldal van Rijkswaterstaat kon deze uitdaging samenvatten in één zin: “Klimaat kent geen grenzen en in zekere zin zijn ook de gevolgen van klimaatverandering grenzeloos”.

Schepje bovenop

Op de vraag of de ambities van de Europese Commissie met betrekking tot het klimaat goed genoeg en realistisch zijn, antwoordde gedeputeerde Tjisse Stelpstra dat de ambities goed zijn, maar er altijd een schepje bovenop kan. Hoewel Nederland in dat opzicht nog een lange weg te gaan heeft, zet zij wel hoog in. De rol voor de Noordzee regio is om te grijpen naar kansen die bijvoorbeeld liggen in waterstof. De ontwikkeling en ambities op dit terrein werden overtuigend weergegeven in een presentatie door Gerben Andringa van de New Energy Coalition. Volgens gedeputeerde Stelpstra zit Noord-Nederland op het goede spoor: “The Northern Netherlands? We already are the Hydrogen Valley!”.

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall