Vanmiddag werken wij met onze medewerkers aan de ontwikkeling van het SNN. We zijn daarom vanaf 12.30 uur niet meer bereikbaar. Vrijdag staan we weer voor je klaar!

Geplaatst op 01 oktober 2020

Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Ondernemersloket Ik Ben Drents Ondernemer krijgt vervolg

Gedeputeerde Staten willen het Drentse MKB de komende vier jaar blijven ondersteunen vanuit het programma Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO). Met Ik Ben Drents Ondernemer wil de provincie bijdragen aan het behoud en waar mogelijk uitbreiden van de werkgelegenheid in Drenthe. Ondernemers krijgen hulp bij alle fases van hun bedrijfsvoering. Speciale aandacht is er voor start, innovatie, groei, export en ondernemerschap. Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in de Statenvergadering op 11 november hiervoor € 3.484.150 beschikbaar te stellen.  

Eén herkenbaar ondernemersloket

De basis voor het vervolg is in de afgelopen jaren gelegd: in het huidige IBDO kunnen ondernemers met hun individuele vraag terecht bij de adviseurs, zijn er netwerkbijeenkomsten en speciale programma’s waar ondernemers samen met studenten onderzoeken waar kansen liggen voor bijvoorbeeld het exporteren van hun product. Naast individuele trajecten op maat, gaan ondernemers nog meer van elkaar leren. En zeker ook van het onderwijs, waar hedendaagse kennis en jonge potentiële arbeidskrachten het bedrijfsleven verder kunnen brengen om nog meer klaar te zijn voor de toekomst. Nieuw is dat meerdere initiatieven, zoals de OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe, geïntegreerd worden in Ik Ben Drents Ondernemer. Zo komt er voor de Drentse ondernemers een breed scala aan dienstverlening vanuit één herkenbaar ondernemersloket. 

Toekomstbestendig MKB

In Drenthe bestaat het bedrijfsleven voor 99% uit midden- en kleinbedrijf (MKB): bedrijven met 2 tot 250 medewerkers, die vanuit Drenthe hun producten of diensten leveren. Zij zijn de basis van de Drentse economie. Deze tijd vraagt om slimme oplossingen, innovatief en organiserend vermogen en een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven. Gedeputeerde Economie Henk Brink wil vanuit IBDO ondernemers ondersteunen om een slag te maken met het weerbaar maken van hun onderneming: “Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen een baan hebben en dat er werk is. Een eigen zaak vraagt veel van de ondernemer. Je bent niet alleen met veel toewijding bezig met het uitoefenen van je vak. Je moet eigenlijk van nog zoveel meer dingen verstand hebben en ook vérder kijken dan vandaag en morgen. En helemaal nu, in deze huidige tijd van de coronacrisis. Hoe houd je dan je onderneming overeind? Ben je ook online vindbaar voor potentiële klanten? En wanneer speel je goed in op de veranderende wensen van consumenten?”
 
De plannen voor het vervolg van IBDO zijn samen met de Drentse gemeenten en onderwijsinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Alfa-college en de Hanzehogeschool uitgewerkt. Gedeputeerde Henk Brink: “Een waardevolle samenwerking die in de komende periode wordt voortgezet. Zo werken we samen aan een sterker, slimmer en groener MKB met impact.”
 

Bron: Provincie Drenthe

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall