Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

afbeelding pop 3

Onderzoek naar ontwikkelkansen Friese logiesaccommodaties

Hoe staat het met de logiesaccommodaties in Fryslân? En waar liggen de kansen voor de toekomst? Deze vragen staan centraal bij een grootschalig onderzoek onder logiesondernemers dat in oktober start. De Toerisme Alliantie Friesland (TAF) is initiatiefnemer en verwacht de uitkomsten in het voorjaar van 2020.

‘Logiesondernemers, brancheorganisaties en overheden hebben behoefte aan meer informatie over de ontwikkelkansen voor de sector. Daarom starten wij dit onderzoek’, vertelt Herman Schreuder. Schreuder is voorzitter van de stuurgroep ‘Vitale Logiesaccommodaties’ en directeur van Post-Plaza. ‘Ik roep alle ondernemers op om mee te werken aan het onderzoek. Samen kunnen we toeristisch Fryslân sterker maken.’

Onderzoek

Friese logiesbedrijven ontvangen begin oktober een online vragenlijst en in het najaar worden er 280 bedrijven bezocht door de onderzoekers. De logiessector in Fryslân bestaat uit circa 700 jachthavens, campings, bungalowparken, hotels en groepsaccommodaties. Daarnaast is er een groot aanbod aan kleinschalige logiesaccommodaties. Al deze bedrijven krijgen de kans om mee te doen aan het onderzoek. ZKA leisure consultants voert het onderzoek uit, in opdracht van de provincie. De kosten zijn 120.000 euro, voor aanvullende pilots is 50.000 beschikbaar. Het Ministerie van BZK betaalt 100.000 euro, de provincie 70.000.

Toekomstperspectief

Bij een gelijkblijvend marktaandeel ontvangt Fryslân in 2030 circa 200.000 extra buitenlandse gasten en bijna 400.000 extra binnenlandse gasten die één of meerdere dagen overnachten. Deze groei van 33% in ruim 10 jaar vraagt ook een navenant beschikbare overnachtingscapaciteit en -kwaliteit. De uitdaging is ook om deze groei te spreiden door het jaar heen, zodat logiesaccommodaties in Fryslân hiervan profiteren in tijden waarop nu nog een (te) lage bezetting is.

Informatiebijeenkomsten

Op 24 september is er voor logiesondernemers een informatiebijeenkomst. Deze begint om 19.15 uur en is bij Post-Plaza in Leeuwarden. Tijdens regiobijeenkomsten in het najaar komt er een toelichting op het onderzoek.

Toerisme Alliantie Friesland

De TAF is een denktank die bestaat uit ondernemers uit de gastvrijheidseconomie, ondersteund door het onderwijs en de overheid. Deze denktank bedenkt innovatieve ideeën/activiteiten om het ondernemend vermogen van de bedrijven in de gastvrijheidsbranche te vergroten.

 

Bron: Ynbusiness.

 

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall