Openstellingsbesluit Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie: start subsidie op 7 juni 2023

Op 23 mei 2023 hebben het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen het besluit genomen om de Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland open te stellen. Fryslân besluit een week later. Dit betekent dat de subsidie vanaf 7 juni is aan te vragen bij SNN. Deze subsidie moet bijdragen aan het verminderen van de stikstofemissie en zo aan de oplossing van de stikstofcrisis. 

De subsidie stimuleert investeringen binnen een agrarische onderneming voor het terugdringen van stikstofemissie. Het geven van advies door een extern deskundige over die investeringen hoort daar ook bij.  

Woensdag 7 juni 2023 om 09.00 uur opent de subsidie en ook de subsidiepagina. Op de subsidiepagina vind je alle benodigde informatie voor jouw aanvraag

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall