Ga naar de inhoud

Het SNN-kantoor is voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst op 16 maart 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Provincie, Brussel en gemeente investeren in faciliteiten voor ontwikkeling van groene chemische industrie

De provincie Drenthe stelt € 480.412,-- beschikbaar voor de realisatie van een proeftuin in Emmen. Via het SNN doet de Europese Unie daar bijna
€ 2.400.000,-- bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en ook de gemeente Emmen levert met € 50.000,-- een financiële bijdrage. Met deze middelen wordt het Emmense bedrijf SPIC Facilities in staat gesteld een proeftuin te realiseren. De betrokkenen dragen op deze wijze bij aan een verdere vergroening van de Drentse chemiesector.

Met het project wordt een open innovatieomgeving met proeftuinfaciliteiten gerealiseerd op het Emmtec Industry & Businesspark te Emmen. Bedrijven en kennisinstellingen worden op een unieke wijze bij elkaar gebracht en gefaciliteerd bij het testen en ontwikkelen van biobased- en recyclinginnovaties. Ontwikkeling en marktintroductie van biobased en circulaire plastics in duurzame toepassingen worden hiermee versneld mogelijk gemaakt.

“De maatschappij wordt zich steeds meer bewust van de problematiek van de plastic afvalberg”, aldus gedeputeerde Economie Henk Brink. “Het antwoord hierop ligt in de circulaire economie. Oftewel zoveel mogelijk oud vervuild plastic recyclen en nieuwe plastics maken op basis van biomassa in plaats van olie.” De sector chemie staat als fabrikant van dit plastic voor een grote uitdaging. Naar de mening van Brink zijn de ondernemers binnen het Emmense chemiecluster zich hier terdege van bewust en nemen ze hun verantwoordelijkheid. “Bedrijven als Senbis, Cumapol en Morssinkhof focussen zich nu al op maximale recycling en biobased toepassingen. Dit SPIC-initiatief is een perfecte aanvulling en verstevigt hiermee het groene imago van het Emmense chemiecluster alleen maar verder.”

Gerard Nijhoving, algemeen directeur van Senbis en mede-eigenaar van SPIC Facilities, is verheugd met de toegezegde subsidie, die overigens pas definitief plaatsvindt na toetsing op wet- en regelgeving door het SNN. Nijhoving stelt: “Ik verwacht dat met deze faciliteiten diverse duurzame plastics en plasticproducten ontwikkeld en geproduceerd gaan worden in Emmen. Het zal de internationale aantrekkingskracht van het chemiecluster vergroten. Vanuit het initiatief SPIC-
Emmen laten we met verschillende bedrijven en kennisinstellingen zien wat we nog meer in huis hebben. Hierbij zetten we in op bioplastics, recyclen en 3D printen. Duurzame thema’s die relatief nog in de kinderschoenen staan en waar we veel groei kunnen verwachten. Vanuit die visie investeren wij in deze ambities en zijn we dankbaar dat de overheden dit ook zo zien en ondersteunen.”

Economische groei

De provincie zet al langere tijd in op een groene economische groei en groene arbeidsplaatsen. “Het creëren van nieuwe banen en ook het in stand houden van bestaande werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt van de provincie”, aldus Brink.

Brink benadrukt graag dat met dit initiatief ook de positie van Chemport Europe verder wordt versterkt. Chemport Europe is een strategische alliantie tussen de chemieclusters in Emmen en de Eemshaven. Beide clusters vullen elkaar aan, waarbij het Emmense cluster zich vooral richt op plastics en vezels. Brink stelt: “Ik hecht grote waarde aan de samenwerking tussen beide clusters. Gezamenlijk maken ze het mogelijk dat Noord-Nederland zich internationaal onderscheidt als dé groene chemieregio van Europa”.

Bron: Provincie Drenthe

Alt
Inschrijven nieuwsbrief

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall