Provincie Groningen ondersteunt verduurzaming industrie met nieuwe subsidie

De provincie Groningen wil de verduurzaming van de industrie, het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid een flinke impuls geven met een nieuwe subsidie. De subsidie Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) is bedoeld voor Groningse industriële bedrijven die willen investeren in groene grondstoffen, groene waterstof, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Door deze investeringen moet de uitstoot van CO2 door de (chemische) industrie flink verminderen. Ook duurzame bedrijven die zich willen vestigen in de provincie kunnen gebruikmaken van de subsidie, met uitzondering van energieproducenten. In 2021 is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit het Nationaal Programma Groningen.

Een groenere wereld voor toekomstige generaties

Gedeputeerde economie IJzebrand Rijzebol: "Verduurzaming van de industrie is nodig om de uitstoot van CO2 fors te verminderen. Samen met bedrijven zetten wij ons in voor de ontwikkeling van groene grondstoffen als bouwstof voor duurzamere producten, voor groene productieprocessen en voor groene energie, zoals CO2-vrije waterstof. Ook stimuleren we de circulaire economie door hergebruik van grondstoffen en energiebesparing. Door bestaande bedrijven duurzamer te maken zijn ze toekomstbestendig en dragen ze bij aan een groenere wereld voor toekomstige generaties. Ondernemers die hierin willen investeren krijgen met deze nieuwe subsidie een mooie kans. Ook willen we met deze regeling graag nieuwe duurzame bedrijven naar Groningen halen. Zo maken we de hele industriële keten sterker en komen er ook meer banen bij."

Aanvragen en contact

De subsidie Investeren in Toekomstbestendige Industrie (SITI) is vanaf 15 maart aan te vragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website: www.snn.nl/SITI. Vragen? Neem contact op met het SNN via 050 5224 915 of bedrijvenregelingen@snn.nl.

Webinar

Om ondernemers en subsidieadviseurs te ondersteunen bij de aanvraag, organiseert de provincie een webinar op 2 maart 13.00 - 14.30 uur. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar SITI@provinciegroningen.nl.

Groningen@Work

De subsidie Investeren in een Toekomstbestendige Industrie (SITI) maakt deel uit van Groningen@Work 2020-2023, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Het doel van Groningen@Work is om de regio economisch te versterken en daarmee zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Het programma omvat projecten, subsidieregelingen en revolverende fondsen waar ondernemers een beroep op kunnen doen. 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall