Provincies en SNN ondersteunen ondernemers door nieuwe VIA subsidie

Ben jij ondernemer en heb je een innovatief product, een innovatieve dienst of procedé voor ogen dat nieuw is voor je eigen onderneming of nieuw voor de markt? En wil je - zoals veel ondernemers – dit idee eerst ontwikkelen en testen voordat je het op de markt brengt? De provincies Drenthe, Fryslân, Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) stellen hiervoor opnieuw de VIA subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) beschikbaar. 

Dit extra subsidiebudget komt uit het zogeheten REACT-EU fonds en is bedoeld voor het herstel van de economie - tijdens en na de coronacrisis - op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtig manier. Ook wordt binnen dit fonds het subsidiepercentage voor kleine ondernemingen verhoogd, van 35% naar 45%. 

Boost aan (vernieuwende) plannen mkb

De drie noordelijke provincies zien met de VIA subsidie volop kansen voor (vernieuwende) plannen van ondernemers. De coronacrisis heeft een enorme impact, juist voor veel ondernemers. Met het extra subsidiegeld dat beschikbaar komt krijgt de aanwezige innovatiekracht in de regio een extra stimulans, want gelukkig zitten veel (mkb-) bedrijven en kennisinstellingen niet stil. Hierdoor kunnen we met elkaar sterker uit de crisis komen. Dat is positief en hiermee maken we Noord-Nederland nóg sterker. 

Innovatiekansen benutten en inspelen op de toekomst

Eén van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de VIA subsidie in 2020 is dat ondernemers en het mkb worden uitgenodigd om te laten zien hoe zij met hun innovatieve project, idee of onderneming inspelen op één van de vier maatschappelijke transities die in Noord-Nederland plaats vinden. En de kansen die deze transities met zich meebrengen: van analoog naar digitaal, van fossiele naar duurzame energie, van zorg naar positieve gezondheid en van een lineaire naar een circulaire economie. 

De VIA subsidie ondersteunt hiermee innovatieve en toekomstbestendige ondernemers om innovatiekansen te ontdekken, te benutten én in te spelen op de toekomst. En waar mogelijk samenwerkingen aan te gaan met én tussen partijen in de regio. Hierdoor krijgen projecten niet alleen een extra kans in de realisatie ervan maar ondernemers dragen daarnaast óók bij aan de bredere doelen voor een gelukkig en waardevol leven in Noord-Nederland. Dit betekent veel en is nodig om samen verder te komen.

Aanvragen en contact

De VIA subsidie is vanaf 16 februari 14:00 uur aan te vragen en bestaat uit drie onderdelen: VIA Ontwikkelingsprojecten, VIA Software projecten en VIA Organisatie Innovatie. Het SNN beoordeelt de subsidieaanvragen. Vragen? Neem contact op met ons op via: telefoonnummer: 050 5224 908 of e-mail: ondernemersregelingen@snn.nl
 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall