Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Eemshaven rig

RIG scoort top, nu óók budget voor 2019

Vanaf 1 februari 2019 kunnen bestaande en nieuwe bedrijven in de Eemsdelta en op het Zernike Science Park weer een beroep doen op de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG). Dankzij geld vanuit het Nationaal Programma Groningen, kan de succesvolle regeling worden voortgezet in 2019 met een subsidiebudget van € 11.750.000,-.

Voorlichting

Op 15 januari 2019 heeft de provincie Groningen een informatiebijeenkomst georganiseerd over de RIG 2019 voor belangstellende partijen. Het was een geslaagde bijeenkomst, waarbij ondernemers en intermediairs goed waren vertegenwoordigd. Tijdens de bijeenkomst heeft Gerwin Wiersma, beleidsmedewerker bij de Provincie Groningen, de RIG 2019 via een presentatie toegelicht. Grote inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de RIG 2018 zijn er niet, concludeerden de aanwezigen. 

Voorbereiden van de aanvraag

Aanvragen kunnen vanaf dit jaar via het digitale loket worden ingediend bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Provincie Groningen beoordeelt vervolgens de aanvragen op compleetheid, waarna SNN de verdere inhoudelijke beoordeling zal doen. Het digitale loket gaat op vrijdag 1 februari om 09.00 uur open. Wil je alvast een aanvraag voorbereiden? De benodigde documenten voor een aanvraag staan op de website van SNN.

Over de RIG

De doelstellingen van de RIG zijn vergroting van de werkgelegenheid en versterking van het vestigingsklimaat voor industriële bedrijven, innovatie en vergroening van de industrie. Voor de uitvoering is voor de gehele looptijd € 40 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken, de Economic Board Groningen (EBG) en de provincie Groningen uit het Ruimtelijk Economisch Programma. Vanuit het Nationaal Programma Groningen is € 12 miljoen toegevoegd. De RIG maakt deel uit van het programma van de EBG en van het provinciale programma Groningen@Work 2016-2019, dat als doel heeft de regio economisch te stimuleren.

RIGscoortTOP.nl

Op www.rigscoorttop.nl is een monitor geopend waarin de concrete resultaten van de regeling worden bijgehouden. Hier zijn ook alle RIG topscorers te vinden. Bijvoorbeeld het bedrijf Avantium dat een pilot bioraffinaderij heeft gevestigd op het chemiepark Delfzijl. En het bedrijf Purified Metal Company dat vervuild schroot gaat verwerken tot hernieuwbare grondstoffen. In Groningen wordt zo gebouwd aan een groene en circulaire economie.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall