RUG deelt kennis over innovatie, strategie en ondernemerschap

Als kennisinstelling houdt de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zich bezig met veel onderwerpen die aansluiten bij de doelen en transities uit de regionale innovatiestrategie (Research and Innovation Strategy of Smart Specialisation; RIS3) van Noord-Nederland. Met de RIS3 zetten we in het noorden in op een innovatiever en sterker Noord-Nederland en werken we aan een circulaire, sociale en inclusieve regio. Om de innovatieve onderwerpen van de RUG breder onder de aandacht te brengen heeft de faculteit Economie en Bedrijfskunde de Vinci-blogs gecreëerd. 

Blogs over innovatie

In de Vinci-blogs presenteren onderzoekers van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG praktische bevindingen, vraagstukken en uitkomsten over hun onderzoek. Ook delen ze kennis over verschillende onderwerpen rond de thema’s innovatie, strategie en ondernemerschap.

Zo zijn er blogs over innoveren – in het algemeen – en over wat zinvolle innovaties zijn die een meerwaarde leveren. Verder is er een blog over innovatie in de zorg, één van de transities uit de RIS3. Een ander blog stipt aan dat het belangrijk is om te kiezen welke kant je met innovaties op wil.  Daarnaast zijn er blogs over het belang van flexibiliteit binnen innovatieprojecten. Dit is een aspect dat ook in het nieuwe programma EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) 2021-2027 een rol speelt.  

Meer weten over deze blogs? 

Meerdere keren per maand worden nieuwe blogs gepubliceerd over verschillende onderwerpen rond innovatie, strategie en ondernemerschap op de pagina met Vinci-blogs van de RUG.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall