Ruim 300 innovatieve ideeën voor subsidie MIT Haalbaarheid 2022

De MIT Haalbaarheid is elk jaar weer een populaire subsidie bij de noordelijke ondernemers. Ook dit jaar was dat niet anders. Op dinsdag 12 april vroegen ruim 300 ondernemers subsidie aan voor onderzoek naar de haalbaarheid van hun innovatieve idee.

De beoordeling van 271 projectplannen is gestart

Er is voor een totaalbedrag van bijna €6.500.000,- subsidie aangevraagd, maar er is in totaal €5.146.666,- beschikbaar. We geven alle aanvragers die op 12 april een complete aanvraag hebben ingediend een gelijke kans. De notaris heeft de volgorde voor de inhoudelijke beoordeling van aanvragen daarom bepaald via een loting. Benieuwd naar de uitslag van de loting? Deze vind je hier. Op basis van de gevraagde subsidie is er momenteel budget voor de aanvragen tot en met volgnummer 271.

Er kan nog budget vrijkomen

Er is nog kans dat er ook voor jouw project subsidie beschikbaar is. Bij de inhoudelijke controle van de aanvragen met volgnummer 1 t/m 271 kan blijken dat zij (gedeeltelijk) niet voor subsidie in aanmerking komen. Met het budget dat hierdoor vrijkomt, kunnen mogelijk projecten met hogere volgnummers inhoudelijk worden beoordeeld. 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall