Ruim 5 ton voor ondernemers die kennis medewerkers vergroten en studenten een veilige stageplaats bieden

De provincie Groningen stelt vanaf 1 maart 2021 twee nieuwe subsidies vanuit het Coronafonds open voor ondernemers. Het betreft de subsidieregeling arbeidsmarktscholing waardoor de Groningse arbeidsmarkt wordt versterkt en het kennisniveau bij werkgevers en werknemers wordt vergroot. Daarnaast is de subsidieregeling stageplaatsen geopend, waarbij ondernemingen en organisaties worden gestimuleerd om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: "Het is van groot belang dat mensen zich verder kunnen ontwikkelen, hetzij via scholing als je een baan hebt of via een passende stage als je nog studeert. Juist nu -in deze lastige coronatijd- vergeten we dat nog wel eens. Met bijdragen uit het Coronafonds helpen we bedrijven sterker uit de coronacrisis te komen."

Arbeidsmarktscholing

De subsidieregeling arbeidsmarktscholing is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die ondanks de coronacrisis willen investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. Door het stimuleren van scholingsactiviteiten wordt de Groningse arbeidsmarkt versterkt en het kennisniveau bij werkgevers en werknemers vergroot.

Stageplaatsen

Met de subsidieregeling stageplaatsen worden ondernemingen kennisinstellingen en organisaties gestimuleerd om een veilige stageplaats aan te bieden aan studenten van het praktijk onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo. Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stageplaats te vinden of moesten zij hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hebben door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.

Aanvragen en contact

Ondernemers kunnen beide subsidies vanaf 1 maart aanvragen. Vragen? Neem contact op met het SNN via 050 5224 915 of bedrijvenregelingen@snn.nl.

Coronafonds

Het Coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het Coronafonds - in totaal € 11,5 miljoen - gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten. Vanuit het fonds is €270.000 beschikbaar voor arbeidsmarktscholing en € 270.000 voor stageplaatsen.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall