Ga naar de inhoud
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Fraude met subsidie: Samenwerking politie en SNN leidt tot aanhoudingen

De politie heeft in een onderzoek naar fraude met subsidie 2 aanhoudingen verricht. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) deed in maart 2019 aangifte na een vermoeden van fraude en misbruik van gemeenschapsgeld. 

De subsidieregeling NIOF, gefinancierd met EFRO-middelen en cofinanciering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, was bedoeld voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor innovaties in het mkb. Het SNN had sterke aanwijzingen van oneigenlijk gebruik van de subsidie. Door de politie is een onderzoek gestart dat heeft geleid tot de aanhoudingen. 

Het onderzoek naar de subsidiefraude wordt binnenkort overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Het SNN is de politie erkentelijk voor de goede samenwerking in dit fraudeonderzoek. Het SNN streeft ernaar om zoveel mogelijk subsidiegeld weer terug te krijgen, zodat dit opnieuw ingezet kan worden voor innovatieve projecten in Noord-Nederland. Naar aanleiding van een eerdere fraudecasus, die zich afspeelde in dezelfde periode, zijn reeds aanvullende maatregelen getroffen om misbruik van subsidies tegen te gaan. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het politiebericht.
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall