Contact

  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Sluis Kornwerderzand wordt breder - impuls voor economie en duurzaam vervoer

Het besluit om de sluis Kornwerderzand in de Afsluitdijk te verbreden en de bruggen te vernieuwen is genomen. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen vandaag bekend gemaakt. Voor dit project is jarenlang stevig gelobbyd door ondernemers, gemeenten, provincies en de lobbyisten van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Met de realisatie wordt een impuls gegeven aan de bedrijvigheid rond het IJsselmeer en tot in het verre achterland. Bedrijven gaan voor meer dan 100 miljoen investeren in nieuwe en uitbreiding van bestaande activiteiten. Hiermee worden de komende jaren tot 3000 nieuwe banen gecreëerd. Ook geeft het project een impuls aan het verduurzamen van vervoersstromen door meer vervoer over water in plaats van over de weg.

Gedeputeerde Klaas Kielstra namens Fryslân, Overijssel en Flevoland: “Ik ben trots op dit resultaat. Samen met minister van Nieuwenhuizen, de Tweede Kamer, alle andere overheden en het bedrijfsleven hebben we er keihard aan gewerkt om dit mogelijk te maken. Dit succes hebben we met z’n allen bereikt. Het betekent een enorme en duurzame impuls voor al die bedrijven rond het IJsselmeer en daarmee voor de economie en de werkgelegenheid in de IJsselmeerregio.”

Public Affairs SNN heeft in opdracht van de noordelijke samenwerking geadviseerd over de strategie rond het realiseren van het besluit. Adviseurs organiseerden gesprekken met Kamerleden en Europarlementariërs, maakten brochures en organiseerden een werkbezoek van minister Van Nieuwenhuizen aan Meppel. De verbreding van de sluis bij Kornwerderzand was onderdeel van de inzet van Noord-Nederland voor deze Kabinetsperiode. De gedeputeerde spreekt zijn grote waardering uit voor de nimmer aflatende steun, support en creativiteit van Public Affairs van SNN.

Het verbreden van de sluis Kornwerderzand en het vernieuwen van de bijbehorende bruggen kost 215 miljoen euro. Regionale overheden en het bedrijfsleven betalen mee aan het project. De planning is dat het totale project uiterlijk in 2026 is afgerond.

Meer informatie over de inzet van Noord-Nederland op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid vindt u hier.

 

 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall