Statement SNN: terugblik 10 januari 2022 subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen

In de afgelopen periode hebben wij er alles aan gedaan om de 25.000 VVG-aanvragen, die op 10 januari zijn ingediend, snel en zorgvuldig te behandelen. En met resultaat: inmiddels zijn alle aanvragen behandeld. Bijna iedere aanvrager heeft een positief besluit gekregen en inmiddels ook het aangevraagde subsidiebedrag ontvangen. Daarmee is de aanvraagronde van 10 januari afgerond. Wij richten ons nu op de openstelling van subsidieronde 3.

Terugblik op 10 januari 2022

Als Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) kijken we met gemengde gevoelens terug op 10 januari, toen er een run op de VVG-subsidie plaatsvond. Uit de evaluatie blijkt dat de software voor deze specifieke opdracht door tijdsgebrek onvoldoende kon worden getest. Wij hebben hiervan geleerd. We werken in de toekomst dan ook niet meer met een wachtrijsysteem; 10 januari was daarmee een uitzonderlijke gebeurtenis.

Vooruitblik subsidieronde 3: 6 juli geleidelijk open

Inwoners kunnen vanaf 6 juli een aanvraag indienen voor de subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000. Hiervoor is voldoende geld beschikbaar. De subsidieregeling gaat geleidelijk, per gemeente, open over een periode van tien weken. Inwoners hebben vervolgens tot en met 31 december 2025 de tijd om hun aanvraag in te dienen. Zij hebben daarmee ruim drie jaar de tijd om hun aanvraag te doen én vier jaar de tijd om de werkzaamheden uit te (laten) voeren.
 

Mooier en sterker

Het SNN heeft als doel om Noord-Nederland nóg mooier en sterker te maken. Al 30 jaar behartigen wij met succes de belangen van inwoners, ondernemers en kennisinstellingen. Wij zijn een organisatie voor en door noorderlingen en willen het voor hen altijd goed doen. Daarom bereiden wij de volgende ronde zorgvuldig voor om alle inwoners die (nog) in aanmerking komen voor de VVG-subsidie in ronde 3 goed te helpen.”

Marjan Dol,

Directeur SNN

 

Download hier de evaluatie

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall