Stem op jouw favoriete plattelandsproject voor de RIAward 2021

Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de ENRD (het Europese Netwerk voor Plattelandsontwikkeling) opnieuw de Rural Inspiration Awards. Elke EU-lidstaat is gevraagd om inspirerende POP3-projecten in te dienen voor deze Award. De online uitreiking van de Rural Inspiration Awards 2021 (#RIAwards2021) vindt dit jaar plaats op donderdag 25 maart tijdens de ‘Rural Vision Week: ‘Imagining the future of Europe’s rural areas’. Maar voor het zover is, kun jij je stem uitbrengen op jouw favoriete plattelandsontwikkelingsproject in Europa.

Boeren meten water

Het Nederlandse project ‘Farmers measure water’ is genomineerd in de categorie Digital Futures. De projecten in deze categorie bevorderen met een duurzame aanpak de voordelen van digitalisering in landbouw- en plattelandsgemeenschappen.

Boeren Meten Water is een initiatief om te komen tot participatieve monitoring en waterbeheer. In het project werken agrariërs en waterschappen samen om meer inzicht te krijgen in het water- en bodemsysteem, hierdoor ontstaat begrip voor elkaar én voor maatregelen die verzilting en veenoxidatie kunnen beperken.  

Stem nu!

Het stemformulier vind je op de Website ENRD.

Dit artikel is eerder gepubliceerd door Netwerk Platteland.

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall