Subsidie voor innovatieve samenwerking

Afgelopen jaar hebben maar liefst 31 samenwerkingsprojecten subsidie aangevraagd voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of procedé via de MIT R&D Samenwerking. Een subsidie die samenwerking tussen ondernemers stimuleert, waardoor er kan worden gewerkt aan de innovatieve oplossingen van morgen.  

Gezonde uiers voor Bertha 4278 

The Sensor Factory is één van die ondernemers. Zij ontwikkelen en produceren nieuwe en zeer gevoelige zelfkalibrerende veldinstrumenten voor online metingen van industriële vloeistoffen. “Wij geloven dat je als instrumentmakers altijd moet samenwerken met marktpartners. Wil je een goed product ontwikkelen en op de markt brengen? Dan moet je samenwerken met iemand uit die markt”, zegt Elnaz Khatami van The Sensor Factory 

Binnen het project LUCICON werken zij samen met Melkveehouderij Abrahamse aan de uiergezondheid van koeien. “De gezondheid van de koe is als veehouder een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering, alles draait om gezonde koeien en productiviteit” benoemd Khatami. The Sensor Factory heeft een sensor ontwikkeld die tijdens het melken vroegtijdig verborgen uierontsteking kan signaleren door online meten van het celgetal, met reductie van antibioticagebruik tot gevolg. Deze is nu enkel voor een melkrobot beschikbaar, maar wordt binnen het project nu ook voor de conventionele melkveehouderij ontwikkeld. 

Elnaz Khatami zegt blij te zijn met de subsidie: “Met deze subsidie kunnen we sneller schakelen naar de volgende ontwikkelingsfase en daarmee de ‘time-to-market' verkorten."

Subsidie voor 10 innovatieve samenwerkingsprojecten 

Alle subsidieaanvragen zijn inmiddels getoetst via een tenderprocedure. Tijdens deze procedure worden de aanvragen gerangschikt op kwaliteit, waarna de beste aanvragen met voorrang in aanmerking komen voor subsidie. Vanwege de grote belangstelling voor de subsidie was het subsidiebudget niet toereikend om alle samenwerkingsprojecten te subsidiëren. Van de 31 samenwerkingsprojecten hebben 10 initiatieven subsidie toegekend gekregen. Goed nieuws! De subsidie zal ook in 2021 weer worden opengesteld. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij je hierover in onze nieuwsbrief.

Werk jij ook samen aan de innovatieve oplossingen van morgen?  

Dan is de subsidie MIT R&D Samenwerking wellicht interessant voor jouw bedrijf!  Als mkb’er uit Groningen, Friesland of Drenthe kun je samen met andere mkb’ers subsidie aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkel je samen een nieuw product, dienst of procedé dat dicht bij de markt staat. Je kunt subsidie krijgen tot 35% van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal. 

Blijf op de hoogte! 

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons op de socials en abonneer je op onze nieuwsbrief! 

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall