Subsidie voor meer industrie 4.0 in het Noorden door project 3D-printkompas

Vandaag, vrijdag 5 november ontving het project 3D-printkompas een Europese subsidie van maar liefst ruim € 2,4 miljoen. Gedeputeerde Friso Douwstra overhandigde namens de provincie Fryslân, de provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een cheque aan projectleider Johan Pragt van het Innovatiecluster Drachten / Astron. Dit subsidiebedrag komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Friso Douwstra: “Samenwerking tussen bedrijven en instellingen in Noord-Nederland maakt innovatie mogelijk. Vaak blijft het bij woorden, maar ik ben blij te zien dat we vanaf vandaag dit prachtige voorbeeld van het project 3D-printkompas mogen ondersteunen.”

Project van de toekomst

Aan dit project werkt een consortium van verschillende bedrijven en kennisinstellingen uit Noord-Nederland. Het doel is het ontwikkelen en delen van kennis op het gebied van 3D-printen en 3D-elektronica binnen Noord-Nederland te verhogen en om innovatieve toepassingen te realiseren. Daarnaast worden noordelijke mkb-bedrijven ondersteund in het verhogen van hun kennisniveau van deze technologieën. Een onderdeel hiervan is het opzetten van een Virtual Shared Facility, waarbij alle betrokken partijen gebruik maken van elkaars faciliteiten en infrastructuur voor de technieken 3D-metaalprinten, 3D-kunststof/composiet printen, 3D-glasprinten en 3D-elektronica. Het verwachte resultaat is een snellere adoptie van deze technologieën. Proeftuin Binder3D zal daarbij als laagdrempelig loket gaan fungeren voor mkb’ers die kennis willen maken met 3D-printen en 3D-elektronica.

Samenwerking door een community

Om de samenwerking blijvend te maken, is er de intentie om een community te creëren voor de regio Noord-Nederland, waarmee een noordelijk ecosysteem ontstaat. Het consortium bestaat onder meer uit Rijksuniversiteit Groningen, diverse bedrijven van het Innovatiecluster Drachten, Binder3D en Stichting NHL Stenden Hogeschool. Een volledig overzicht vindt u hier.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over dit project en wat dit voor uw bedrijf kan betekenen?
Ga naar de website van Innovatiecluster Drachten.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall