Ga naar de inhoud

Het SNN-kantoor is voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst op 16 maart 2020
  • (050) 5224 900
  • info@snn.nl
  • Leonard Springerlaan 15
    9727 KB Groningen
 

Subsidies voor kennisontwikkeling landbouwbedrijven Veenkoloniën

Er zijn weer 2 subsidies opengesteld voor plattelandsontwikkeling van de Veenkoloniën. Een is bedoeld voor het organiseren van trainingen en coaching aan groepen landbouwondernemers, met als doel de kennis over aardappelmoeheid te vergroten. De andere is gericht op het vergroten van kennis en houden van demonstraties over precisielandbouw. De openstelling van deze subsidies loopt van 3 tot en met 14 juni 2019.

Vergroten van kennis

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “De plantenziekte ‘aardappelmoeheid’ is een probleem dat bij landbouwbedrijven in de Veenkoloniën veelvuldig voorkomt. De subsidie is bedoeld om trainingen te organiseren voor groepen landbouwondernemers zodat zij hun kennis kunnen vergroten over het beheersen van aardappelmoeheid. Bij precisielandbouw worden technieken zoals sensoren en GPS ingezet om efficiënter te werken in de landbouw. Bijvoorbeeld om efficiëntere en meer doelgerichte gewasbescherming toe te passen.”

500.000 euro beschikbaar

De subsidies worden voor een groot deel gefinancierd uit Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Daarnaast dragen de provincies Groningen en Drenthe hieraan bij. Er is in totaal € 500.000,-- beschikbaar voor de subsidie aardappelmoeheid en € 600.000,- voor precisielandbouw. Beide subsidies zijn opengesteld voor bedrijven in zowel het Groningse als de Drentse veenkoloniale gebied. 

Geïnteresseerd?

Wil jij meer weten over bovenstaande subsidies? Kijk voor meer informatie of voor het aanvragen van de subsidies op de pagina's Preciesielandbouw Veenkoloniën of Aardappelmoeheid Veenkoloniën. Wil je liever iemand spreken van het team Plattelandsontwikkeling? Neem gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar via 050 5224 998. Benieuwd naar alle subsidies voor plattelandsontwikkeling? Kijk dan op www.snn.nl/pop3

 

Bron: Provincie Drenthe

Alt
Inschrijven nieuwsbrief

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall