Uiterlijk 1 mei meer bekend over derde ronde subsidie Verduurzaming en verbetering Groningen

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van het ministerie van EZK heeft vorige maand laten weten dat er voldoende budget komt: alle Groningers die in aanmerking komen voor de 10.000 euro-subsidie om hun woning te verbeteren of te verduurzamen, kunnen deze aanvragen. Het kabinet trekt hiervoor 250 miljoen euro extra uit. Dit goede nieuws zorgt ervoor dat iedereen die voor deze subsidie in aanmerking komt, een aanvraag kan indienen. Dat gebeurt dit keer in alle rust, zonder tijdsdruk.  

Heb je een aanvraag kunnen indienen?

De focus van het SNN ligt op dit moment op het behandelen van de 25.000 aanvragen die op maandag 10 januari zijn ingediend. Onze organisatie zorgt ervoor dat alle aanvragers binnen de wettelijke behandeltermijn van 13 weken horen of hun aanvraag wordt toegekend. 

(Nog) geen aanvraag kunnen indienen? Wees gerust: er komt een nieuwe, derde ronde

De subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen € 10.000 gaat in een nieuwe, derde aanvraagronde open voor huiseigenaren die het nog niet gelukt is een aanvraag in te dienen. Ook deze groep mensen kan erop vertrouwen dat ze wordt geholpen. 

Volgende subsidieronde: in alle rust aanvragen

Het is begrijpelijk dat iedereen die voor de subsidie in aanmerking komt, graag snel duidelijkheid wil. Het SNN hamert dan ook op een voorspoedige en zorgvuldige uitvoering. Deze subsidieronde moet goed verlopen voor iedereen. Het belang van de inwoners staat bij de nieuwe aanvraagronde voorop. Het is belangrijk dat de betrokken inwoners in het aardbevingsgebied in alle rust en met gemak hun aanvraag kunnen doen. Hierbij zullen online of fysieke wachtrijen niet meer voorkomen. Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak en voorbereiding en een wijziging van de subsidieregeling. Daar werkt het ministerie samen met de regio en het SNN volop aan. 

Duidelijkheid openstelling

Dat betekent dat voor 1 mei a.s. bekend wordt wanneer en hoe de volgende subsidieronde wordt opengesteld. Dat is ook bevestigd door staatssecretaris Vijlbrief van EZK in het Kamerdebat van 9 februari 2022. Alle betrokken partijen streven ernaar om voor de zomer geleidelijk open te gaan. 
Er is voldoende geld beschikbaar. Iedereen die in aanmerking komt, krijgt dan volop de tijd om in alle rust een aanvraag in te dienen.

Communicatie

Zodra er meer nieuws is rond de subsidieregeling, meldt SNN dat via zijn website en socialmediakanalen. Ook wordt deze informatie meteen gedeeld met de betrokken gemeenten. Graag verwijzen wij ook naar onze pagina met de meest actuele en veel gestelde vragen. 

Voldoende budget

SNN wil graag nogmaals benadrukken dat de betrokken huiseigenaren zich geen zorgen hoeven te maken. Het staat vast dat het ministerie van EZK voor deze subsidie 250 miljoen euro extra uittrekt. Dit betekent dat er voldoende budget is voor alle Groningers die in aanmerking komen voor de 10.000 euro-subsidie. Met deze extra subsidie kan iedereen worden geholpen. 
 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall