Update subsidie Waardevermeerdering

De subsidie Waardevermeerdering is een subsidieregeling die in 2017 is ingesteld als compensatie voor de afhandeling van aardbevingsschade. Huiseigenaren die voor minstens duizend euro schade hebben, kunnen een bedrag van maximaal vierduizend euro besteden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp of andere energiebesparende maatregelen. Er was in totaal ruim 89 miljoen euro voor deze subsidie beschikbaar. Dit budget is het afgelopen jaar twee keer opgehoogd: eerst met 40 miljoen euro en vervolgens met 60 miljoen euro.

Extra subsidiebudget beschikbaar voor subsidie Waardevermeerdering

Het kabinet stelt extra subsidiebudget voor de waardevermeerderingsregeling beschikbaar. Het subsidiebudget  verhoogd met €75 miljoen euro. Dit betekent dat aanvragers deze subsidie op dit moment kunnen (blijven) aanvragen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verwacht dat met het totale subsidiebudget (incl. deze extra € 75 mln.) inwoners van Groningen tot 1 november 2022 de waardevermeerdering - de voorgenomen einddatum van deze subsidieregeling - kunnen aanvragen. Op 1 november 2022, of eerder als het budget op is, sluit de waardevermeerderingsregeling. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk om een aanvraag te doen voor deze subsidie.

Het kabinet besluit over de toekomst van de waardevermeerderingsregeling na 1 november 2022. Dat staat in de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Kortom, bewoners die na 1 oktober 2022 van het IMG een schaderapport of schadevergoeding ontvangen van €1.000 of hoger, kunnen wel een subsidieaanvraag bij SNN indienen, maar wanneer het budget op is, zal een aanvraag worden afgewezen.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall