Update subsidie Waardevermeerdering

De subsidie Waardevermeerdering is een subsidieregeling die in 2017 is ingesteld als compensatie voor de afhandeling van aardbevingsschade. Huiseigenaren die voor minstens duizend euro schade hebben, kunnen een bedrag van maximaal vierduizend euro besteden aan bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie, een warmtepomp of andere energiebesparende maatregelen. Er was in totaal ruim 89 miljoen euro voor deze subsidie beschikbaar. Dit budget is het afgelopen jaar twee keer opgehoogd: eerst met 40 miljoen euro en vervolgens met 60 miljoen euro.

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) meldde in april in een Kamerbrief aan de Eerste en Tweede Kamer dat de subsidie Waardevermeerdering wordt verlengd tot 1 oktober 2022.

Er is op dit moment nog geen formeel akkoord voor het SNN om het vervolg van deze subsidie uit te voeren. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) informeren wij hierover op onze website.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall