Veel animo voor subsidies Economic Board Groningen

Ondernemers in Noord- en Midden-Groningen hebben ondanks de coronacrisis dit jaar zeker niet stil gezeten. In totaal hebben er namelijk 171 ondernemers een subsidieaanvraag ingediend voor de AdviesregelinG en de ArbeidsplaatsenregelinG van de Economic Board Groningen! Voor deze subsidies is in 2020 een subsidiebedrag van in totaal € 602.500,- beschikbaar gesteld vanuit de provincie Groningen.

De Economic Board Groningen is in 2015 in het leven geroepen om de economie in het aardbevingsgebied een nieuwe impuls te geven door het inzetten van verschillende subsidies, waaronder de AdviesregelinG en de ArbeidsplaatsenregelinG.
 

Subsidiebudget bereikt

Beide subsidies sluiten officieel op 31 december 2020, maar gezien de enorme belangstelling is het beschikbaar gestelde subsidiebudget nu al ruim overschreden. Dit betekent dat het niet meer mogelijk is om een aanvraag in te dienen.
 

Subsidie aangevraagd?

Heb je een aanvraag ingediend voor de AdviesregelinG en is de subsidie toegekend? Dan ontvang je na afloop van jouw project een e-mail. Hierin staat dat de subsidie is vastgesteld of dat jouw project in de steekproef valt. Als het laatste het geval is, moet je een vaststellingsverzoek indienen. Dit is mogelijk tot maximaal acht weken na de realisatietermijn van zes maanden.

Heb je subsidie aangevraagd voor de ArbeidsplaatsenregelinG en is de subsidie toegekend? Dien dan aan het einde van het project een vaststellingsverzoek in. Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de projectperiode.


Contact?

Meer weten? Kijk voor meer informatie op de subsidiepagina van AdviesregelinG en de ArbeidsplaatsenregelinG.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall