Contactgegevens

Tel: (050) 5224 900
E-mail: info@snn.nl

Heb je vragen over onze subsidies voor particulieren?
Neem dan contact met ons op via 050 5224 924.

Bezoekadres
Leonard Springerlaan 15
9727 KB Groningen

Postadres
Postbus 779
9700 AT Groningen

Parkeren
Je kan parkeren op MartiniPlaza Parking. Hier zijn laadpalen aanwezig.

Bouwvakker

Verschuiving budget en evaluatie Bedrijvenregeling Dutch TechZone

In 2018 zijn er binnen de Bedrijvenregeling Dutch TechZone voor het onderdeel Regionale Investeringssteun Drenthe (RID) alleen aanvragen ingediend door het mkb. Het budget voor RID Grootbedrijf en een deel van het budget Arbeidsplaatsenregeling (APR) bleven onbenut. Gedeputeerde Staten hebben in samenspraak met de regio Dutch TechZone besloten de budgetten RID Grootbedrijf en APR over te hevelen naar het deelbudget RID mkb.  Begin 2019 evalueert Dutch Techzone de regeling op basis van de ingediende aanvragen in 2018. Tot de evaluatie is afgerond kunnen er geen aanvragen worden ingediend voor de regeling.

Het volledige artikel is eerder gepubliceerd door de provincie Drenthe.

 

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall