Voorlichtingsbijeenkomst: Eerste subsidie nieuw EFRO-Programma

Hoe wordt onze regio nog innovatiever en slimmer? Hoe maken we onze samenleving circulair, groener, gezonder en digitaler?

Noord-Nederland zoekt goede ideeën

De komende jaren gaan we met elkaar op zoek naar onderscheidende innovaties, die goed zijn voor de economie en de `Brede Welvaart’ van Noord-Nederland.

De Europese Unie heeft een subsidiefonds van ruim 100 miljoen euro beschikbaar gesteld, in de vorm van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ons bedrijfsleven en onze kennisinstellingen kunnen deelnemen en profiteren! Kort na de zomer gaat het eerste subsidieloket open.

Voorlichtingsbijeenkomst

  • Datum:    4 juli 2022
  • Tijd:          15.30-17.30
  • Locatie:   Van der Valk-hotel aan de A7 in Drachten, Lavendelheide

Programma

We hebben een mooi programma samengesteld, waarin we alles vertellen over de nieuwe programmaperiode EFRO 2021-2027 en over de eerste subsidie, de zogeheten valorisatie-regeling.

Wil je erbij zijn? Meld je dan aan!

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Wij horen graag vooraf of je aanwezig bent. Aanmelden kan via de rode knop. Uiteraard mag je deze uitnodiging ook onder de aandacht brengen in je netwerk.

Aanmelden

Vragen?

Heb je vragen over het evenement of het aanmelden? Neem dan contact op met Anthonia Vries van het SNN via vries@snn.nl of 06 29 66 40 38.

In Noord-Nederland werken de volgende partijen samen aan het EFRO-programma: provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, Economic Board Noord-Nederland en het SNN.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall