Webinar RIS3 en Europese fondsen gemist? Kijk het hier terug

Op 29 juni 2021 organiseerden de Economic Board Noord-Nederland, SNN en de Provincies Drenthe, Groningen en Fryslân een geslaagd webinar. Het ging over de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) 2021-2027 voor Noord-Nederland en de doorvertaling ervan in de Europese fondsen EFRO, REACT-EU en JTF.

Inhoud & doel webinar

Het was een informerende bijeenkomst voor een brede groep stakeholders over de huidige stand van zaken van de Europese fondsen. Het ging met name om de doorvertaling van de RIS3 in de EFRO-, REACT-EU- en JTF-programma’s. Wat houdt die doorvertaling in, waarvoor worden de fondsen ingezet en wat zijn de verschillen ten opzichte van de vorige programmaperiode? Daarnaast is stil gestaan bij een nieuwe werkwijze: missiegestuurd werken en een Continuous Entrepreneurial Discovery Process (CEDP).

Deze bijeenkomst was een start van een reeks sessies, die vanaf het najaar 2021 georganiseerd zal worden.

Terugkijken webinar

Wil je het webinar terugkijken? Dat kan via deze link. Meer informatie over de RIS3 vind je hier

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall