Wegens succes opnieuw Voucherregeling MKB Fryslân

Ook in 2022 stelt provincie Fryslân budget beschikbaar voor de Voucherregeling MKB Fryslân. Er is in totaal € 900.000 beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor bedrijfsontwikkeling, innovatieplannen, personeelsplannen en strategische ondernemersontwikkeling. De subsidie kan vanaf 31 januari 2022 om 09.00 uur aangevraagd worden.

De Voucherregeling MKB Fryslân is in 2018 voor het eerst opengesteld en sindsdien een groot succes. In 2022 wordt de subsidie voor het vijfde opeenvolgende jaar opengesteld. Vele ondernemers maakten al gebruik van de regeling. In 2021 zijn ruim 400 vouchers toegekend. Allemaal projecten die op hun eigen manier bijdragen aan de brede welvaart van Fryslân.

Advies voor voedselbostuin

Eén van deze projecten was van V.O.F. Cesare-interieuratelier uit Metslawier. Deze ondernemer heeft advies ingewonnen over het ontwerp van een voedselbostuin. De onderneemster, mevrouw Waamelink is enthousiast: “Deze regeling heeft ons geholpen om inzicht te krijgen in het maken van de juiste keuze voor ons project. Juist de laagdrempeligheid maakt de regeling aantrekkelijk, ook voor kleine ondernemers.”

Wijzigingen

Ten opzichte van de openstelling van 2021 is er één noemenswaardige wijziging in de regeling aangebracht. In 2022 is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor scholing voor personeel en ondernemers. Dit vanwege de vele mogelijkheden op het gebied van scholing vanuit rijksbudgetten en andere regionale platforms (zoals Fryslân Werkt). Wel is er budget beschikbaar voor het volgen van een strategische ontwikkelingsopleiding.

Aanvragers kunnen maximaal twee vouchers ontvangen, waarbij vouchers uit het jaar 2021 ook meetellen.

Meer weten?

Heb je vragen over de subsidie Voucherregeling MKB Fryslân 2022? Wij helpen je graag verder! We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur. Mail naar kennis&innovatie@snn.nl of bel 050 - 5224 908.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall