Werkgevers, vakbonden en overheden slaan handen ineen voor bouwers en technici

Nieuwe mensen aantrekken voor de sectoren Techniek en Bouw & Infra en voorkomen dat huidige werknemers vertrekken. Dat is het doel van het bijzondere samenwerkingsproject ‘Kansen verzilveren voor Technisch Vakmanschap’. In dit project bundelen werkgeversorganisaties, opleidings- en ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio Groningen en de drie Noordelijke provincies hun krachten.

Door het beschikbaar stellen van subsidies voor (bij)scholing van huidig, nieuwe en zij-instromers partijen meer mensen aan het werk krijgen in de techniek en bouw & infra. Vooral zogenoemde zij-instromers zijn van groot belang voor de vele vacatures binnen de twee sectoren.

Subsidie 

Je kunt de scholingssubsidies aanvragen via https://www.spt-noord.nl/kansen-verzilveren.

Bouwopgave en energietransitie

Met de enorme bouwopgave die ook het Noorden kent, de energietransitie die nodig is om de klimaatdoeleinden te bereiken staan de technische- en de bouwbranches voor een grote uitdaging. In het noorden van Nederland werkt een groot aantal mensen in de Techniek en Bouw & Infra. Werkgeversorganisaties en vakbonden willen deze werknemers behouden en investeren in opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Daar komt bij dat er de komende jaren veel werknemers met pensioen gaan. De organisaties willen daarom meer werknemers interesseren om bij hen te komen werken.

Een unieke publiek-private samenwerking

De provincies Drenthe, Friesland en Groningen investeren samen € 1,1 miljoen in het plan. De werkgevers- en werknemersorganisaties investeren, vanuit de zogenaamde O&O fondsen (ontwikkelings- en opleidingsfondsen) zelf € 2,3 miljoen. Daarmee is een unieke publiek-private samenwerking tot stand gekomen. Een samenwerking die bestaat uit werkgeversorganisaties Koninklijke Metaalunie, Techniek Nederland, Koninklijke Bouwend Nederland, werknemersorganisaties FNV, CNV Vakmensen, de Unie, O&O fondsen OOM, A+O Metalektro en WIJ-Techniek, de Arbeidsmarktregio Groningen en de provincies Friesland en Drenthe.

Alt
Inschrijven nieuwsbrief
bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall