Ga naar de inhoud
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen

Bedrijvenregeling Drenthe aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2019 00:00

Afschermen van BSN

In verband met de privacywetgeving vragen wij je in het geval er op gevraagde documenten burgerservicenummers vermeld staan, deze te verwijderen of af te schermen voordat je de documenten met het SNN deelt. Je hoeft namelijk nooit burgerservicenummers te verstrekken, tenzij daar uitdrukkelijk en onderbouwd om is gevraagd.

 1. Stap 1: Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.

 2. Stap 2: Schrijf een beknopte projectomschrijving voor openbare publicatie.

 3. Stap 3: Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan – zoals de projectomschrijving. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Downloads

Download alle documenten

Lever ook de onderstaande documenten aan

 • Offerte(s) / overeenkomst(en)
 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien uw onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen)
 • Meest recente (geconsolideerde) jaarrekening
 • Prognoses van balans en winst- en verliesrekening van de komende 3 jaar
 • Omzet gegevens waaruit blijkt dat de verwachte omzet voor minimaal 50% afhankelijk is van afnemers van buiten het werkingsgebied
 • Verzamelloonstaat / loonstaten van de afgelopen 12 maanden (niet van toepassing indien er sprake is van een vestigingsproject)
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie. (indien u al bij een andere instantie subsidie heeft aangevraagd of gekregen voor het project)
 • Kopie bankafschrift (ter verificatie van uw rekeningnummer)

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met SNN!

Mail met SNN

Of bel 050 5224 900 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Schakel je liever een adviseur in die voor jou de aanvraag indient?

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall