Contact

 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen

Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020 aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2020

Let op Privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Je wilt subsidie aanvragen voor Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2020.

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Schrijf een projectplan.
 3. Via onderstaande knop start je de aanvraag. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Benodigde documenten

Download de formulieren onder 'Downloads' en vul deze (waar mogelijk) digitaal in. Print en onderteken de formulieren vervolgens met pen (digitale handtekeningen worden niet geaccepteerd). Scan de formulieren in en bewaar deze op de computer.

Bij de aanvraag moeten aanvullend onderstaande documenten worden aangeleverd:

 • Juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien de onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie. (indien er reeds bij een andere instantie subsidie is aangevraagd of gekregen voor het project)  
 • Offerte(s) / overeenkomst(en) (indien aanwezig)  
 • Meeste recente (geconsolideerd) jaarrekening  
 • Prognoses van balans en winst- en verliesrekening van de komende 5 jaar 
 • Omzet gegevens waaruit blijkt dat de verwachte omzet voor minimaal 50% afhankelijk is van afnemers van buiten het werkingsgebied  
 • Verzamelloonstaat / loonstaten van de afgelopen 12 maanden (niet van toepassing indien er sprake is van een vestigingsproject)  
 • Kopie bankafschrift (ter verificatie van het rekeningnummer)
 • Bewijsstukken scoringscriteria (indien van toepassing)
 • Financiering cashflow (indien van toepassing)

Financiering cashflow (indien van toepassing): In het document investeringsbegroting & financieringsplan geeft u aan hoe u het project gaat financieren. Het insturen van de financiering van de cashflow (bijvoorbeeld een liquiditeitsbegroting) is nodig op het moment dat uit de stukken (zoals de jaarrekening i.c.m. kostenbegroting) blijkt dat het onduidelijk is hoe het project gefinancierd gaat worden.

Downloads

Download alle documenten

Kom je er niet helemaal uit? Neem contact op met SNN.

Mail met SNN

Of bel 050 5224 915 op werkdagen tussen 8.30 – 17.00 uur.

Schakel je liever een adviseur in die voor jou de aanvraag indient?

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall