Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op toekenning

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een toekenningsbrief met daarin het maximale bedrag dat je aan bijdrage kunt ontvangen.

Binnen 3 jaar (36 maanden) na de datum van de toekenningsbrief, moet je het project afronden. Na de afronding dien je het verzoek tot gereedmelding in.

Voorschot aanvragen

Een voorschot vraag je aan in het eLoket. Je komt in aanmerking voor 80% voorschot indien je 20% van het beoogde aantal arbeidsplaatsen hebt gerealiseerd. Dit dien je aan te tonen door de gesloten arbeidsovereenkomsten. Deze kan je tijdens het indienen van het voorschotsverzoek uploaden.

Voorschot aanvragen

Voortgangsrapportage indienen

Elke twaalf maanden dien je een rapportage in over de voortgang van het project. Je rapporteert zowel over de inhoudelijke als financiële voortgang van het project. De eerste voortgangsrapportage dien je uiterlijk één jaar en één maand na dagtekening van je toekenningsbrief in. Je dient de voortgangsrapportage in via het eLoket. Gebruik hiervoor het onderstaande documenten.

Downloads voor voortgangsrapportage
1.14mb

Gereedmelding

Aan het einde van het project dien je het verzoek tot gereedmelding (de einddeclaratie) in via het eLoket. Dit is mogelijk tot maximaal 13 weken na afloop van de overeenkomst. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt SNN de definitieve bijdrage vast.

De bijdrage kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de toekenningsbrief is toegekend. Vallen gerealiseerde arbeidsplaatsen lager uit dan begroot, dan wordt de bijdrage verlaagd.

Onderbouwing gereedmelding

In de toekenningsbrief zijn aanvullende voorwaarden opgenomen. Hierin kunnen voorwaarden staan waarvoor bij gereedmelding een onderbouwing moet worden aangeleverd. De bijdrage is op basis van bedrijfsgrootte en puntenscore bepaald. Bij de gereedmelding wordt een aantal beoordelingscriteria opnieuw getoetst, waaronder de toename in arbeidsplaatsen, opleidingsfaciliteiten voor werknemers, aantal stageplaatsen en de samenwerking met kennisinstellingen. Andere criteria zoals op het gebied van duurzaamheid en R&D worden alleen getoetst indien van toepassing.

Let op! Een lager puntenaantal kan leiden tot een lager subsidiepercentage.

Downloads voor verzoek tot gereedmelding
1.21mb

Aan te leveren documenten

In het eLoket wordt tijdens het gereedmeldingsverzoek gevraagd te rapporteren over de afronding van het project. Hierbij worden ter onderbouwing onder andere onderstaande documenten opgevraagd: 

  • Gereedmeldingsformulier
  • Machtiging intermediair (wanneer van toepassing)
  • Format overzicht arbeidsplaatsen
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst
  • Kopie van de stage- en/of praktijkovereenkomsten
  • Verzamelloonstaten van 12 maanden voorafgaand aan het ontvangst van het gereedmeldingsverzoek
  • Onderbouwing opleidingskosten
  • Kopie bankafschrift ter verificatie van de IBAN
  • Waar nodig worden project specifieke aanvullende gegevens opgevraagd.

Let op! De bewaartermijn van de projectadministratie is vijf jaar.

Downloads

Download alle documenten

Regeling & Toelichting

Download alle documenten

Heb je een vraag? Neem contact op met SNN

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 915

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall