Ga naar de inhoud
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

EBG ArbeidsplaatsenregelinG (EBG APR)

Ondernemers in Noord- en Midden-Groningen die gaan investeren kunnen een bijdrage van de EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen als deze investering nieuwe banen oplevert.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
31 december 2019 ?
Besluit op aanvraag
8 weken
Resterend budget
€ 17.842
Success rate
83,72% ?

Voor wie

Jouw bedrijf is gevestigd of actief in één van de Noord- of Midden-Groningse gemeenten, namelijk: Het Hogeland, Midden-Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, de voormalige gemeente Ten Boer (Ten Boer, Garmerwolde, Lellens, Sint-Annen, Ten Post (met Kröddeburen), Thesinge (met Achter-Thesinge), Winneweer, Wittewierum en Woltersum)) en de dorpen uit de voormalige gemeente Winsum: Ezinge, Feerwerd, Garnwerd, Aduarderzijl.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

 • Per nieuwe arbeidsplaats kun je € 5.000,- ontvangen, tot een maximum van € 25.000,- per project.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Jouw onderneming behoort tot het mkb.
 • Jouw onderneming is gevestigd of gaat zich vestigen in een van de negen hierboven genoemde gemeenten.
 • Jouw onderneming heeft niet eerder een bijdrage ontvangen uit de EBG Arbeidsplaatsenregeling.
 • Na afronding van het project is jouw onderneming voldoende rendabel en solvabel om de activiteiten voort te zetten.
 • Afhankelijk van het aantal fte werkzaam bij jouw bedrijf is er een minimale groei aan nieuwe arbeidsplaatsen in 3 jaar. Bij < 10 fte minimaal 2, bij 10-30 fte minimaal 3 en bij > 30 fte minimaal 5 arbeidsplaatsen.
 • Mkb-ondernemingen met 10 of meer fte kunnen een aanvraag indienen als zij een ondernemingsactiviteit of project uitvoeren dat valt onder een van de volgende thema’s: aardbevingsbestendige, levensloopbestendige- en energiezuinige bouw; groene chemie;
 • Elke nieuwe werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van minimaal 32 uur per week, voor minimaal 12 maanden binnen de projectperiode.
 • Na het eerste contract wordt de arbeidsovereenkomst voor minstens 12 maanden of voor onbepaalde tijd verlengd.
 • Lees voor alle voorwaarden de Regeling & toelichting.

Regeling & toelichting

Download alle documenten
Raak geïnspireerd

“We hebben sinds 2017 meer dan 10 nieuwe collega’s aangenomen die zich bezighouden met de productie en ontwikkeling"

Aard Duivenvoorden
Man met windmolen op de achtergrond

Ik wil EBG ArbeidsplaatsenregelinG aanvragen

Foto laptop voor contact

Heb je een idee? Wij kijken graag met je mee!

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 900

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall