Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee

Vissers, natuurorganisaties, provincies en het Rijk hebben afgesproken de visserijdruk in de Waddenzee te halveren (Convenant Viswad). Onderdeel van de afspraken is het sluiten van delen van de Waddenzee voor garnalenvisserij. Om druk in de open gebieden te voorkomen wordt éénmalig deze regeling opengesteld voor het uit de markt nemen van GK-vergunningen.

Garnalenvissers kunnen met de Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee een financiële vergoeding krijgen als zij op vrijwillige basis afstand doen van hun GK-vergunning.

In het kort

Deadline indienen aanvraag
30 april 2021 ?
Resterend budget
€10.000.000,- ?
Subsidiepercentage
Niet van toepassing
Maximale subsidie
€688.194,- ?

Voor wie

Vergunninghouders in de garnalenvisserij die afstand kunnen doen van de GK-vergunning, vrij van enig zakelijk recht en inclusief de bijbehorende schriftelijke toestemming.

Waarvoor kun je subsidie krijgen?

  • Het vrijwillig afstand doen van de gehele GK-vergunning, vrij van enig zakelijk recht en inclusief de bijbehorende schriftelijke toestemming.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Rangschikking van de subsidieaanvragen gaat op basis van het motorvermogen behorende bij een GK-vergunning;
  • De vergunninghouder die het laagste bedrag per kilowatt aanvraagt, komt als eerste voor subsidie in aanmerking;
  • De hoogte van de subsidie is het bedrag van de inschrijving, met een maximum van €688.194,- voor een GK-vergunning en een maximum van € 3114,- per aangeboden Kilowatt.
  • Deze regeling wordt alleen uitgevoerd als er minimaal 10 GK-vergunningen uit de markt worden genomen, of opgeteld minimaal 1900 kW aan motorvermogen;
  • Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door houders van een rechtsgeldige GK-vergunning;

Wet- & Regelgeving

Download alle documenten

Ik wil Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee aanvragen

Een aantal veelgestelde vragen

  • Zorg ervoor dat je aanvraag vóór 23 april 2021 is ingediend. Dan komt de aanvraag in aanmerking voor een quickscan. Wij checken dan of alle formulieren correct en volledig zijn ingevuld én of ze door de juiste persoon zijn ondertekend. Mocht er een document ontbreken of onjuist zijn ingevuld, dan krijgt de je de kans dit nog te herstellen. Aanvragen die na 23 april 2021 zijn ingediend komen niet meer voor een quickscan in aanmerking.

  • Nee, dat mag niet. In een tenderprocedure is het niet mogelijk om inhoudelijk je aanvraag te wijzigen. Dat zou een andere aanvrager kunnen benadelen.

  • Ja, dat mag. Maar het is niet toegestaan om op het vaartuig zonder GK-vergunning demonstratieve garnalenvisserij te beoefenen. Voor het aan boord hebben van vistuig geschikt voor het vangen van garnalen is namelijk een GK-vergunning nodig. Een vaartuig met gereguleerd vistuig aan boord wordt in alle gevallen beschouwd als een vissersvaartuig, ongeacht het doel waarvoor het wordt ingezet en de daarbij gerealiseerde vangsten.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de Herziene Tenderregeling Garnalenvisserij Waddenzee. Misschien vind je hier al het antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 - 17.00 uur.

Mail naar bedrijvenregelingen@snn.nl of bel  050 - 5224 915

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall