Ga naar de inhoud

Het SNN-kantoor is voorlopig gesloten. Wij werken vanuit huis en doen ons best om onze dienstverlening zo goed mogelijk voort te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Geplaatst op 04 april 2020
 • (050) 5224 900
 • info@snn.nl
 • Leonard Springerlaan 15
  9727 KB Groningen
 

Subsidie VIA 2019 ontwikkelingsprojecten Aangevraagd bij het SNN – En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de VIA 2019 ontwikkelingsprojecten. Wil je VIA-subsidie aanvragen? Kijk dan bij VIA 2020 ontwikkelingsprojecten

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Behandelproces aanvraag

 

aanvraag

Verordening en toelichting

Download alle documenten

Bijbehorende downloads

Bijbehorende downloads
3.62mb
Ondertekening aanvraag
0.31mb
Download document
Projectplan VIA 2019 ontwikkelingsprojecten
0.06mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden
0.25mb
Download document
Verklaring niet-verloners (indien er sprake is van eigen arbeid)
0.01mb
Download document
Model de-minimisverklaring (indien de ontwikkeling nieuw is voor je onderneming)
0.23mb
Download document
Gegevens mede aanvrager (indien het een samenwerkingsproject betreft)
0.93mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten maakt binnen het project)
0.79mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien je aanvraag verloopt via een intermediair)
0.61mb
Download document
Privacyverklaring (een keer per project aanleveren)
0.12mb
Download document
Model mkb-toets
0.31mb
Download document

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een tweede voorschot aanvragen? Dat is eenmalig mogelijk! Een tweede voorschot van maximaal 40% kan op aanvraag worden gegeven op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten.  

Voorschot VIA indienen

 

Behandelproces lopend

 

lopend

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten voorschot

 • Een verslag of (concept) rapport van de reeds uitgevoerde werkzaamheden.
 • Urenregistraties.
 • Een loonstaat of loonstrook per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Deze documenten dienen aangeleverd te worden voor ieder jaar dat er uren worden gedeclareerd. In het geval van een loonstrook dienen de loonstroken van de eerste en laatste maand aangeleverd te worden, waarin de medewerker uren heeft gemaakt ten behoeve van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging.
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden). 
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing.) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatieverplichtigen. 

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
3.13mb
Ondertekening voorschot
0.06mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.61mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.92mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.25mb
Download document
Model mkb-toets (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.31mb
Download document
Verklaring de-minimissteun (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.23mb
Download document
Format affiche
0.54mb
Download document
Embleem van de Europese Unie
0.06mb
Download document
Logo SNN
0.05mb
Download document

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 18 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling VIA indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

vaststelling

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
 • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
  1.1mb
  Download document

Benodigde documenten vaststelling ontwikkelingsproject

 • Eindverslag van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
 • Urenregistraties
 • Een loonstaat of loonstrook per medewerker waaruit het bruto (jaar)loon en omvang van het dienstverband blijkt. Deze documenten dienen aangeleverd te worden voor ieder jaar dat er uren worden gedeclareerd. In het geval van een loonstrook dienen de loonstroken van de eerste en laatste maand aangeleverd te worden, waarin de medewerker uren heeft gemaakt ten behoeve van het project. Als het loon tussentijds wijzigt dan dient een loonstrook aangeleverd te worden van de eerste maand na de wijziging
 • Facturen en betalingsbewijzen (indien sprake van kosten derden)
 • Getekende overeenkomst met de onafhankelijke deskundige (indien van toepassing) 
 • Bewijsstukken waaruit blijkt dat is voldaan aan de publicatieverplichtigen

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
3.19mb
Ondertekening vaststelling
0.06mb
Download document
Format eindverslag van de reeds uitgevoerde werkzaamheden
0.06mb
Download document
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Format affiche
0.54mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.61mb
Download document
Embleem van de Europese Unie
0.06mb
Download document
Logo SNN
0.05mb
Download document
Instemmingsverklaring (indien een partner of verbonden onderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.92mb
Download document
Verklaring financiële moeilijkheden (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.25mb
Download document
Model mkb-toets (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.31mb
Download document
Verklaring de-minimissteun (indien een partneronderneming kosten heeft gemaakt binnen het project)
0.23mb
Download document

Handboek EFRO 2014-2020

Download alle documenten
contact

Heb je een vraag?

Wij kijken graag met je mee!

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

idee

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

SNN gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook gebruiken wij Google Analytics en Hotjar.

Meer informatie

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall