Budget

Er zijn op 15 november meer aanvragen ingediend dan dat er budget beschikbaar is. Alle aanvragers die op 15 november een complete aanvraag hebben ingediend, krijgen een gelijke kans. De notaris heeft de volgorde voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvragen daarom bepaald via een loting. Kijk op de aangevraagd pagina voor de uitslag van de loting.

VIA 2021 plus softwareontwikkeling aanvragen

Aanvragen mogelijk t/m 31 december 2021

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Je wilt VIA-subsidie aanvragen

 1. Hieronder vind je alle documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Zorg dat deze ingevuld zijn en klaar staan op je computer.
 2. Schrijf een beknopte projectomschrijving voor openbare publicatie.
 3. Via onderstaande knop kom je in het aanvraagproces. Hier upload je de documenten en lever je alle informatie aan – zoals het projectplan. Vanuit je persoonlijke account volg je de behandeling van de aanvraag.

Goed voorbereid je VIA-aanvraag indienen?

Benodigde documenten voor je aanvraag

 • Een kopie van je bankafschrift (ter verificatie van je IBAN-nummer)
 • (Geconsolideerde) jaarrekening voorafgaand boekjaar (om te kunnen controleren of jouw onderneming financieel gezond is en het project financieel kan dragen)
 • Recente juridische organisatiestructuur van het verband van ondernemingen, schematisch weergegeven, inclusief deelnemingspercentages en een opgave van het aantal werknemers, de jaaromzet en het balanstotaal per onderneming (indien je onderneming deel uit maakt van een verband van ondernemingen)
 • Een kopie van de beschikking(en) of aanvraagformulier(en) van de projectaanvraag bij een andere instantie (indien je al bij een andere instantie subsidie hebt aangevraagd of gekregen voor het project)
 • Offerte(s) van de deskundige(n) (indien er kosten begroot zijn voor het inhuren van derden)

Benodigde downloads voor je aanvraag

Download alle documenten

Veelgestelde vragen

 • In dit geval dien je de volgende gegevens van je onderneming aan te leveren (op basis van de meest recente gegevens):  

  • aantal fte; 
  • de jaaromzet; 
  • het balanstotaal. 
 • Wij vragen een bankafschrift om te kunnen controleren dat de uit te betalen subsidie ook daadwerkelijk op de rekening van de onderneming die de aanvraag indient wordt gestort.

 • De subsidie dient ten goede te komen aan de onderneming die de aanvraag indient. Als een partner- en/of verbonden onderneming binnen hetzelfde verband van ondernemingen ook kosten maakt voor het project, dan komen deze kosten alleen voor subsidie in aanmerking als:

  • De onderneming wordt toegevoegd aan de aanvraag middels een instemmingsverklaring. Met deze verklaring stemt je in dat de aangegeven onderneming mede-subsidie ontvanger wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een medewerker die vanuit een bovenliggende holding werkzaamheden verricht voor het project. Door het invullen van deze verklaring ga je akkoord met het toevoegen van deze partij aan de verleningsbeschikking. De onderneming die wordt toegevoegd aan de verleningsbeschikking wordt mede-subsidieontvanger of
  • De kosten worden doorbelast aan de onderneming die de aanvraag indient. Dit betekent dat de onderneming die de aanvraag indient uiteindelijk de betreffende kosten gemaakt en betaald heeft. Als bewijs van de doorbelasting moet een factuur en betalingsbewijs worden aangeleverd waaruit blijkt dat de kosten zijn doorbelast.

Kom je er niet helemaal uit?

Kijk eens op de pagina met alle veelgestelde vragen over de VIA. Misschien vind je hier al antwoord op jouw vraag.

Staat je vraag er niet bij, neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Mail met SNN   Bel met SNN

 

 

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall