Subsidie KEI 2018 aangevraagd bij het SNN - en nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag, een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

Behandelproces

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten aanvraag
1.45mb

Verordening

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Na je verlening ontvang je automatisch 40% van je subsidie in de vorm van een werkvoorschot. Wil je een nogmaals een voorschot aanvragen? Dat is mogelijk! Per kwartaal kan je een voorschot aanvragen op basis van de gemaakte en betaalde subsidiabele kosten. Het totale bedrag dat je aan voorschotten maximaal kan ontvangen is 80% van de verleende subsidie.

De duur van het detacheren/plaatsen is minimaal 3 en maximaal 24 maanden. Na afronding van het project dien je het vaststellingsverzoek in. Let op: dit is mogelijk tot vier weken na afloop van de overeenkomst.

Voorschot KEI aanvragen

behandelproces lopend

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
  • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
    0.66mb
    Download document

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.2mb

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 24 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling KEI indienen

Behandelproces vaststelling

Nieuwe declaratiemodule

Download alle documenten
  • Handleiding (lees deze goed door voordat je een voorschot- of vaststellingsverzoek indient)
    0.66mb
    Download document

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.42mb

Handboek EFRO 2014-2020

Download alle documenten

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Heb je een vraag?

Neem contact op met team KEI. 

Mail met SNN   (050) 5224 908

We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Cases

Raak geïnspireerd

"Een legertje drones met onze meters brengt in no-time een enorm gebied in kaart.”

Han Limburg

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall