Subsidie R&D samenwerking 2019 aangevraagd bij het SNN – En nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Let op privacy

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Let op privacy en verwijder de burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

Wachten op verlening

Samenwerkingsverband Noord-Nederland streeft ernaar om op 10 december 2019 een besluit te nemen. Hierover ontvang je een e-mail.

 

Hieronder vind u meer informatie over het verloop van de beoordeling van de aanvragen.

Hieronder vind u meer informatie over het verloop van de beoordeling van de aanvragen.

Download alle documenten

Subsidieregeling

Download alle documenten

Lopend

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Het project dient 24 maanden na de start van het project uitgevoerd te zijn. 

Bij verlening van de aanvraag ontvangt de aanvrager eenmalig een voorschot van maximaal 40% van de verleende subsidie.

Behandelproces lopend

 

Afbeelding verwijderd.

Bijhorende downloads

Benodigde documenten voorschot
1.95mb
Model urenregistratie (indien er sprake is van loonkosten eigen medewerkers)
0.1mb
Download document
Machtigingsformulier intermediair (indien niet afgegeven bij aanvraag)
0.63mb
Download document
Ondertekening voorschot
0.28mb
Download document
Handleiding declaratiemodule
0.66mb
Download document
Protocol en controleverklaring-MIT R&D S 2019.pdf
0.15mb
Download document
Privacyverklaring subsidies 18-06-2020
0.13mb
Download document

Vaststelling

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek (de einddeclaratie) in. Dit is mogelijk tot maximaal vier weken na de realisatietermijn van 24 maanden. Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens het project, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

Vaststelling R&D samenwerking indienen

 

Behandelproces vaststelling

 

Afbeelding verwijderd.

Bijbehorende downloads

Benodigde documenten vaststelling
1.11mb
Ondertekening vaststelling
0.28mb
Download document
Handleiding declaratiemodule
0.66mb
Download document
Protocol en controleverklaring MIT R&D Samenwerking 2019
0.17mb
Download document
Subsidieregeling
1.47mb
Subsidieregeling MIT R&D Samenwerking Noord-Nederland 2019
0.14mb
Download document
Algemene subsidieregeling SNN 2019
0.14mb
Download document
AGVV 2014 Nr. 651/2014
0.68mb
Download document
AGVV 2017/1084 wijziging van de verordening Nr. 651/2014
0.51mb
Download document

Heb je een vraag?

Neem contact op met team Bedrijvenregelingen.

Mail met SNN       

Of bel (050) 5224 915, op werkdagen van 8:30 - 17:00 uur.

Wil jij andere ondernemers inspireren met jouw project?

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall