Subsidie REACT EU: Innovatie-ecosysteem Duurzame gezondheid aangevraagd bij SNN En Nu?

Aanvragen niet meer mogelijk.

Aanvraag in behandeling, lopend of al in vaststelling? hier lees je wat er met jouw subsidieaanvraag gebeurt. Of ga direct naar het het EFRO-webportal.

Denk om de privacy van je werknemers

Wij hebben geen burgerservicenummers nodig. Staan deze in de gevraagde documenten? Denk om de privacy van je werknemers en verwijder hun burgerservicenummers of scherm ze af voordat je de documenten met ons deelt.

Fases van het subsidietraject

De aanvraag is ingediend en volledig. Het SNN kijkt of de aanvraag voldoet aan de belangrijkste subsidievoorwaarden. Is dit niet het geval, dan wordt de aanvraag afgewezen. Hierover ontvang je een bericht in het EFRO Webportal.

Deskundigencommissie en Dagelijks Bestuur SNN

Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden? De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvraag tijdens haar vergadering door middel van een sterkte-zwakteanalyse, waarbij per project onderscheidende elementen doorslag kunnen geven. De beoordeling wordt uitgedrukt in een kwalitatieve score die drie gradaties kent: voldoende, onvoldoende of neutraal. Aanvragen worden met één van deze drie scores als advies voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van het SNN (DB SNN).

Zegt ook het Dagelijks Bestuur ‘ja’ tegen een aanvraag, dan voert het SNN nog één laatste controle uit: voldoet de aanvraag aan de (Europese) regelgeving en past het binnen de uitvoeringsregeling? Als ook dit positief is, wordt subsidie verleend aan het project. Het besluit wordt gepubliceerd in het EFRO Webportal.

Behandelproces

Uitvoeringsregelingen

Download alle documenten

Vergaderdata Deskundigencommissie en Dagelijks Bestuur SNN

Download alle documenten

Er is een akkoord gegeven op je aanvraag. Je ontvangt een verleningsbeschikking met daarin het maximale bedrag dat je aan subsidie kunt ontvangen. Op de datum waarop de verleningsbeschikking is afgegeven, gaat ook de realisatietermijn (de projectperiode tot uiterlijk 30 september 2023) in.

Behandelproces

Aan het einde van het project dien je het vaststellingsverzoek in (de einddeclaratie). Je kunt het vaststellingsverzoek tot maximaal vier weken na de einddatum van het project indienen.

Aan de hand van de kosten die zijn gemaakt tijdens de projectperiode, stelt het SNN het definitieve subsidiebedrag vast.

De subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat in de verleningsbeschikking is toegekend. Vallen de kosten lager uit dan begroot, dan wordt de subsidie evenredig verlaagd.

 

Het verzoek tot vaststelling dien je in via het EFRO-webportaal.

Behandelproces

Nieuws

bulb search chat calendar compass couple file-pdf map navicon organiser person phone piggy-bank play service thumbs-up timer tractor wall